agrarna i prva industrijska revolucija

By lqurqs
 • 18

  nastajanje veleposjeda

  nastajanje veleposjeda
  U 18. st zbog procesa ograđivanja ničijeg zemljišta nestajali su mali posjedi, a nastajali veleposjedi
 • 18

  plodored

  plodored
  Napuštanje tropoljnog sustava obrade tla te uvođenje plodoreda
 • 18

  željezni plug s konjskom vučom

  željezni plug s konjskom vučom
  Zbog pojave željeznog pluga s konjskom vučom u 18. st dolazi do naglog povećanje poljoprivredne proizvodnje
 • 18

  mehanička sijačica

  mehanička sijačica
  Primjenom mehaničke sijačice početkom 18.st dolazi do poboljšanja uroda.
 • 18

  demografski rast

  demografski rast
  Povećanjem poljoprivredne proizvodnje-agrarna revolucija izaziva demografski rast i urbanizaciju
 • 18

  industrijalizacija

  industrijalizacija
  Tekstilna industrija je u 18. stoljeću postala pokretač industrijalizacije.Ključni izumi:leteći čunak i mehanička predilica
 • 18

  intenzivnije kolanje novaca

  intenzivnije kolanje novaca
  intenzivnije kolanje novaca ubrzalo je trgovinu i obrtničku proizvodnju.U 18.st u tom je prednjačila Engleska.
 • 18

  Tvornički pogoni na rijekama

  Tvornički pogoni na rijekama
  U Britaniji je industrijska revolucija započela polovinu 18. st..Tijekom 18. st tvornički pogoni građeni su pored rijeka jer je njihove strojeve pokretala vodena energija
 • 18

  parni stroj

  parni stroj
  U 18. stoljeću dolazi do razvoja strojarstva, nastaju novi izumi, usavršavanje postojećih izuma.Vrhunac primjene stečenih znanja- izum parnog stroja.Na slici je parni stroj iz 1712(Newcomenov parni stroj).
 • 19

  Prva tekstilna tvornica na parni pogon

  Prva tekstilna tvornica na parni pogon
  Početkom 19. stoljeća u Manchesteru je s radom počela prva tekstilna tvornica na parni pogon
 • 19

  parni stroj u 19. st

  parni stroj u 19. st
  Parni stroj je u 19. stolječu u Velikoj Britaniji preuzeo ulogu pokretača tvorničkih strojeva.Širenje industrijske revolucije u dr dijelovima Europe započeo je polovicom 19. st.Prelazak s ručne proizvodnje na industrijsku promijenio je sliku čovjekova života, uvjete rada i krajolik.