A szövetségesek felülkerekedése

 • Kölcsönbérleti törvény

  Kölcsönbérleti törvény
  Előtte:
  - Roosevelt elnök felismerte a náci és a japán veszély nagyságát
  -Engedélyezte az amerikai vállalatoknak, hogy nyersanyagot és hadianyagot szállítsanak Angliába
  A törvény:
  - A britek valuta- és aranytartalékai elfogytak ->Az elnök új megoldást keresett-> kölcsönbérleti törvény , ami alapján engedélyezhette a fizetés nélküli szállításokat is
 • Atlanti Charta

  Atlanti Charta
  -Roosevelt és Churchill között
  -A dokumentumot egy csatahajó fedélzetén írták alá
  -Az egyezményben meghatározták: a háború után kialakuló világrend alapelveit úgy mint, demokrácia, nemzeti önrendelkezés, szabad kereskedelem, annexió nélküli béke
  - Szeptemberben a Chartához csatlakozott a Szovjetunió, így a meghírdetett elveket nem tudták teljes mértékben betartani
 • Pearl Harbor

  Pearl Harbor
  Előtte:
  -A japán katonai vezetés Délkelet-Ázsiában és a Csendes-Óceán térségében kívánt előretörni.
  -Ezt az Egyesült Államok gazdasági büntetőintézkedésekkel próbálta megakadályozni.
  - Japán megnemtámadási szerződést köt a Szovjetunióval, érzékelték, az amerikaiak olvadni látszó előnyét.
  - Hadüzenet nélkül megtámadták az E. Á.-t
  Utána:
  -A japán hadsereg előretört a Csendes-óceán térségében Indiáig, Ausztáliáig
  -A háborúellenes amerikai közvélemény megváltozott -> az E. Á. belépett a háborúba
 • Észak-Afrikai front

  Észak-Afrikai front
  -A Rommel vezette német hadsereg előrenyomulását Egyiptomban az angol Montgomery tábornok állította meg El-Alameidnél 1942-ben.
  - Az amerikai csapatok partraszálltak és csatlakoztak az angolokhoz.
  - elkezdődött a németek ellen indított támadás.
  - 1943 elejére az angol és amerikai csapatok teljesen kiszorították a német és olasz hadsereget Afrikából.
 • Csiga-offenzíva

  Csiga-offenzíva
  Az afrikai győztes csapatok átkeltek Szicíliába majd Dél-Olaszországba.
  - Az olasz király megragadva ezt a lehetőséget leváltotta Mussolinit a hadseregre támaszkodva, így Olaszország kilépett a háborúból 1943 szeptemberében.
  - A szövetségesek nem használták ki előrenyomulásra ezt a helyzetet ezért a németek megszállták a félszigetet.
  - Emiatt csak nagyon lassan tudtak az angol és amerikai csapatok előrehaladni
 • Sztálingrádi vereség

  Sztálingrádi vereség
  Sztálingrád jelentősége:
  - közlekedési csomópont
  - kapu a bakui olajmezők felé
  - elfoglalása megbéníthatta volna a Szovjet védelmet
  Az 1942-ben indított keleti fronti német támadás megakadt, mert az oroszok a végsőkig kitartottak. (megtiltották nekik a visszavonulást, aki menekült azt lelőtték).
  - Beállt a tél, amire a német sereg nem volt megfelelően felkészülve.
  - Az orosz ellentámadást nem tudták visszaverni a németek, megadták magukat.