A második világháború előestéje: a harmincas évek második fele

Timeline created by Berényi Mónika
In History
 • Hitler hatalomra jut

  Hitler hatalomra jut
  • célja: a versailles-i béke megsemmisítése
  • a németek egy államban való egyesítése
  • élettér megteremtése
  • első lépés: 1933-ban kilépés a Népszövetségből
 • Hitler következő lépései

  Hitler következő lépései
  • Általános hadkötelezettség bevezetése
  • intenzív fegyverkezési program megvalósítása: modern fegyvernemek fejlesztése (légierő, páncélosok, haditengerészet)
  • A Saar-vidéki: népszavazás eredményeképpen a terület német fennhatóság alá került
  • ez Hitler külpolitikai sikere!
 • Hatalmi átrendeződés

  Hatalmi átrendeződés
  • Rajna-vidék: a német hadsereg bevonul a demilitarizált övezetbe
  • ez a versailles-i béke megszegése
  • Mussolini elfoglalja Abesszíniát
  • angol és francia érdekeket sért
  • a Népszövetség tiltakozik
  • Mussolini kilép a Népszövetségből
  • Berlin-Róma tengely: közös külpolitika
  • Antikomintern paktum: Németország és Japán a kommunista Szovjetunió ellen
  • 1937. Olaszország csatlakozik
  • Anglia és Franciaország: megbékélés politikája
  • Reményük: Hitler csak a németlakta területeket szerzi vissza
 • A spanyol polgárháború kirobbanása

  A spanyol polgárháború kirobbanása
  • 1936. Franco tábornok köztársaságellenes felkelést robbant ki
  • Hitler és Mussolini segítsége a jobboldalnak: fegyverszállítások, 200 ezer fős intervenciós hadsereg (Condor légió)
  • a légierő kipróbálása: Guernica bombázása
  • Angol és francia kormány: „benemavatkozási” politika
  • Szovjetunió: fegyverek, katonai szakértők, önkéntesek a köztársaságpáriaknak
  • Nemzetközi Brigádok - önkéntesek a köztársaságpártiak oldalán
  • Komintern: népfrontpolitika meghirdetése: a fasizmus elleni közös harc
 • Az Anschluss és a müncheni egyezmény

  Az Anschluss és a müncheni egyezmény
  • Hitler támogatása az osztrák náciknak, akik követelik az Anschlusst
  • 1938. március 15-re népszavazás kiírása
  • Hitler nem vár addig
  • 1938. március 12/13. Hitler bevonul Ausztriába
  • a következő célpont: Szudéta-vidék
  • Zavargások keltése a területen
  • 1938. szeptember 29. Müncheni egyezmény: Csehszlovákia átadja a Szudéta-vidéket Németországnak (4 állam dönt)
  • Első Bécsi Döntés: 1938. november 2. Ciano és Ribbentrop által vezetett konferencia (Franciaország és Anglia ezen részt!)
 • Franco győzelme

  Franco győzelme
  • 1939. Franco győzelme
  • 1975-ben bekövetkezett haláláig maradt Spanyolország teljhatalmú egyedura (Caudillo)
 • A Cseh-Morva protektorátus létrehozása

  A Cseh-Morva protektorátus létrehozása
  • 1939. március 14. a náci Tiso kikiáltja az Önálló Szlovák Köztársaságot - ez csupán Németország bábállama
  • ez Csehszlovákia megszűnését jelenti
  • másnap a németek bevonulnak Prágába
  • 1939. március 15. Cseh-Morva protektorátus létrehozása
  • a köztársasági elnök aláírja az okmányt
  • protektorátus félgyarmati helyzetbe süllyesztette Csehországot
  • a hatalmat a Hitler által kinevezett helytartók gyakorolták
  • ezzel Hitler átlépte az etnikai határokat: Csehország más németek lakta terület!!!
 • Period: to

  A spanyol polgárháború