egyetemes történelem 1867-1939

 • Königgrätz-i csata

  Poroszo.->Habsburg Birodalom
  kisnémet egység Habsburgok nélkül, területveszteség
 • Sedan-i csata

  Poroszo.- III. Napóleon
  -Elzász Lotaringia németeknek
 • Német Császárság kikiáltása

  Versaillesban-> dnémet államok is csatlakoznak
  =szövetségi állam, alkotmányos monarchia
  Bismarck kancellár
 • robbanómotor feltalálása

  autógyártás- tömegtermék
  léghajó- repülőgép
  üzemanyag: kőolajbányászat fellendülése= vegyipar
  egyesíti a korszak legfontosabb iparágait (acél, vegyipar, elektronika) az új munkaszervezést, új vállalati formákat (tröszt, tőzsde stb)
 • berlini kongresszus

  német: OMM <-> orosz
  nincs Nagy-Bulgária
  OMM annektálhatja Bosznia -Hecegovinát
 • kettős szövetség megalakulása

  német egység, OMM
  katonai védelmi egyezmény: orosz, francia támadás esetén kölcsönös védelem
 • Edison feltalálja a villanykörtét

  forradalmasítja a világítást= éjszakai műszak-> termelékenység nő
  magánélet és szórakozás napszaktól független
  villanymotor-> kisebb gépeket is meg tud hajtani
  forradalmasította a hírközlést (telefon, vezeték nélküli távíró)
 • hármas szövetség

  németeo, OMM+ Olasz (franciákkal ÉAfrikai gyarmatokért való versengés miatt)
 • II Vilmos trónra lép

  Bismarck menesztése: agresszívabb német külpolitika
  flottafejlesztés, gyarmatosítás
  ->NB fenyegetést érez benne
 • francia- orosz katonai védelmi egyezmény

  a 3-as szövetség hatására
  előzmény: politikai ellentéteken átlépő gazdasági együttműködés- francia tőke oroszo.ba
 • Period: to

  Japán gyarmatosít

  Japán->Kína
  megszerzi Tajvant és Koreát
 • első újkori olimpia

  Coubertin
 • fashodai incidens

  NB <-> franciák visszavonulnak
 • Period: to

  búr háború

  NB bekebelezi a búrok területeit
 • entente cordiale

  (szívélyes megegyezés)
  németellenes baráti egyezmény
  gyarmati igények végleges elhatárolása
 • Period: to

  japán- orosz háború

  orosz vereség= nem fenyegetés NB áázsiai gyarmatira
 • első marokkói válság

  Németo <-> Franciao. + NB
  -Marokkó francia gyarmat lett
 • hármas antant

  Francia, Nagy-Britannia, Orosz
  előzmény: francia közvetítéssel brit-orosz barátsági egyezmény a gyarmati igények elhatárolására
 • Bosznia-Hercegovina annektálása

  OMM hivatalosan is magához csatolja BHt-
  németek támogatják, oroszok ellenzik
 • második marokkói válság

  német <-> francia, NB
 • Period: to

  első balkán háború

  orosz <-> OMM
  orosz: Boszporusz, Dardanellák- támogatja a szláv autonóm törekvéseket
  egyesült szerb-bolgár-görög ->török
 • Period: to

  második balkán háború

  törököktől felszabadított területek elosztása miatt
  szerb- görög- román- török <-> Bulgária
  tartós konfliktusgóc
  kis államok nagyhatalmi támogatást keresnek
  Szerbia: oroszo. szövetségese
 • Japán csatlakozik az antanthoz

  nem avatkozik bele az európai harcokba, csak gyarmatait szeretné növelni
 • Period: to

  angol tengeri blokád

  helgoland-i kitörési kísérlet
 • Period: to

  nyugati front

  németek: Schlieffen terv - villámháború, kétfrontos háború elkerülése
  Belgium lerohanása-> benyomulás Franciao.-ba
  Marne: német<->francia, brit
  =állóháború
 • Period: to

  keleti front

  orosz-> Németo. (KPoroszo.)
  orosz->OMM (Galícia)
  mindkét helyen megállítják őket
 • Period: to

  balkáni front

  OMM->Szerbia
  de a támadás megakad (oroszok Galíciai támadása miatt)
 • Bulgária csatlakozik a központi hatalmakhoz

  Szerbiának akar visszavágni, biztos a győzelemben
 • Olaszország csatlakozik az antanthoz

  OMM olaszlakta területeit és balkáni befolyást ígér neki az antant
 • Period: to

  keleti front

  német, OMM->orosz front
  elfoglalják a cári Lengyelo-t és a balti államokat
 • Period: to

  balkáni front

  Szerbia<- OMM +Bulgária
 • Period: to

  olasz front

  olasz<->OMM (Isonzo, Doberdo)- állóháború
 • Románia csatlakozik az antanthoz

  cél: Erdély megszerzése
 • Period: to

  nyugati front

  német (Verdun) <->francia, brit(Somme)
  frontvonal változatlan
 • Period: to

  keleti front

  OMM<- oroszok +Románia =Erdély
  -német erősítéssel visszaverik (magyarok végleg németek alá rendelik magukat)
 • Görögo. csatlakozik az antanthoz

  ->török és bolgár ellen
 • korlátlan tengeralattjáró háború

  németek kihirdetik
 • USA csatlakozik az antanthoz

 • Period: to

  olasz front

  osztrák-magyar->Piave
 • februári forradalom

  lemaradás ny-i nagyhatalmakhoz képest, hadigazdaság megviseli, torlódó társadalom=feszültség
  ->forradalom
  II. Miklós cár lemond
  kettős hatalom:
  -szovjetek (munkástanácsok)
  -Ideiglenes Kormány
  se béke, se földosztás
  utolsó orosz támadás összeomlik: keleti front megszűnik
 • bolsevik puccs

  katonai hatalomátvétel Moszkvában és Szentpéterváron
  bolsevikok élén Lenin
  szovjetek hatalmon, igaziból diktatúra
  földosztás, béketárgyalások
 • német köztársaság kikáltása

  forradalmi hangulat (háborús nyomor, sértő béke)
 • Period: to

  nyugati front

  németek<->antant+USA=frontáttörés
 • Period: to

  balkáni front

  francia-brit-olasz-szerb-görög->török, bolgár, OMM
 • Period: to

  olasz front

  olasz-brit-francia->OMM
 • Period: to

  orosz polgárháború

  felkelések
  fehérek(régi rendszer hívei)<->vörösek (bolsevikok)
  elszakadások: Finno és balti államok, Lengyelo
  intervenció: nagyhatalmak beavatkozása
 • Oroszo kilép

  breszt-litovszki különbéke a németekkel nagy területi veszteségek árán
 • magyar fegyverszünet

  Padova
 • német fegyverszünet

  Compiégne
 • párizsi békekonferencia

  békerendszer: büntetés és "igazságos" rendezés
  Wilson 14 pontja,
  -Népszövetség
  párizs környéki kastélyokban
  német: versailles
  jóvátétel, gyarmatvesztés, Saar vidék franciák alá, Elzász-Lotaringia franciáké, katonai korlátozások
  Ausztria: saint germain
  -Csehország, cserébe Burgenland
  no Anschluss pls:((
  Bulgária: neuilly
  Égei-tengerpart-> görög
  Töröko: sévres
  arab terület->brit, francia
  Kemal pasa
  új államok: Csehszlovákia, Finno. és balti államok, Lenngyelo,SZHSZK
  -csak névleg nemzetállamok
 • német kommunista felkelés

  a szocdem kormány leveri a kommunisták fegyveres hatalomátvételét
 • megalakul az Olasz Kommunista Párt

 • megalakul a Nemzeti Fasiszta Párt

  élén Mussolini
  ideológia: szélsőséges nacionalizmus,+szociális ígéretek- antiliberalista, antidemokrata, antikommunista, nemzet>egyén
  a mozgalom veterán frontkatonák szövetségéből (fascio d combattimento)
  félkatonai szervezete: feketeingesek
 • NEP- Lenin

  régi gazdaságpolitika: hadikommunzimus
  mindent államosítottak, külföldi tulajdon kisajátítása és hitelek felmondása- világgazdaságtól való elzárkózás, parasztoknak beszolgáltatási kötelezettség, jegyrendszer új gazdaságpolitika: NEP
  magántulajdon részleges visszaállítása, piac és pénzforgalom növelése
 • Nápolyi kongresszus

  Mussolini felszólítja a királyt, hogy nevezzen ki egy fasiszta kormányt
  marcia su Roma->király kinevezi Mussolinit miniszterelnöknek (duce)
  Olaszo az első totális diktatúra- pártállam
  gazdaság: államosít, de van magántulajdon, közmunka
  korporációs rendszer, szakszervezetek felszámolása, oktatásban is jelen, maffia felszámolása, cenzúra,
 • Szovjetunió létrejötte

  elvben független köztársaságok szövetsége
  valójában kommunista orosz birodalom
 • sörpuccs

  München: a szélsőjobb Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) élén Adolf Hitler
  a puccs nem sikerül vezetői börtönben
 • Lenin halála

  hatalmi harc: Sztálin<->Trockij
  sztálisinsta Szovjetunió totális diktatúra
  pártállam. egypártrendszer, nincs demokrácia, szovjetkongresszus bábintézmény,
  szakszervezetek párt társszervezetei-> népjóléti intézmények
  aktív szociálpolitika- életszínvonal nem javul
  cenzúra, hivatalos ízlés
  hivatalos állami politika az osztályharc- Szovjetunió támogatja a világ kommunistáit
  Sztálin körül személyi kultusz
 • Mein Kampf-Hitler

  náci ideológia: fajelmélet
 • lateráni egyezmény

  egyezmény a Vatikánnal
  katolikus államvallás és Vatikán függetlenségének elismerése,
  cserébe egyház elfogadja a fasiszta Olaszo-t
 • fekete csütörtök

  New York-i tőzsde összeomlik- világválság kezdete
 • Period: to

  gazdasági világválság

  gazdaság minden ágazata -bankcsőd, kereslet<kínálat
  szabad verseny- szűkülő piac,protekcionizmus nő- export csökken
  állam nem tudja kezelni a válságot
  -munkanélküliség, nélkülözés, túltermelés
  megoldás: Keynes- állami beavatkozás
 • tervgazdaság

  Szovjetunió ipari nagyhatalom- iparosítás eszköze a tervgazdaság
  NEP visszavonása, mezőgazdaság kollektivizálása-> termelőszövetkezet (kolhoz), sikeres parasztok (kulák)- külön adó, terror
  iparosítás központi tervezés alapján: tervhivatal: 5éves terv
  elvárás a terv túlteljesíítése, munkaversenyek (sztahanovizmus), mennyiség>minőség
  rendszer fenntartása terror: politikai rendőrség (Cseka->NKVD->KGB), fogolytáborok (GULAG), koncepciós perek- megrendezett bírósági tárgyalások (szabotőrök)
 • megválasztják a nácikat

  többségi kormányt csak koalícióban tud alakítani
  náci program. munkahelyteremtés (termelő munka), szabad versenybe beavatkozás, magántulajdon védelme, földígéret- "keleti élettér", liberális demokrácia és versailles-i béke elutasítása, Nagynémet Birodalom
  náci ideológia: fajelmélet (árja faj>zsidók)- antiszemitizmus
  tömegpropaganda: film és rádió
  náci párt tömegszervezet (SA-barnainges, SS-feketeinges)
 • Period: to

  Franklin D. Roosevelt amerikai elnök megválasztása

  New Deal
  bankzárlat, dollár elszakítása az aranyalapról- mesterséges infláció, Polgári Tartalék Hadtest- közmunka, farmereknek kárpótlás a teremlés csökkentéséért, állami társadalombiztosítás, minimálbér, kék sas akció (állami reklám)
  New Deal sikeres- USA jóléti állam
  politikai nyilvánosság nő (rádió)= 4x választják újra
 • Period: to

  Ukrajnai éhínség

 • Hitler kancellár

  Hindenburg kinevezi Hitlert miniszterelnöknek
 • Reichstag leég

  a parlament leég->hadiállapot->új választások -komcsikat kizárják,, mert őket gyanúsítják
 • felhatalmazási törvény

  a kormány rendeletekkel is irányíthat=totális diktatúra kiépítése
  nincs magánélet
  pártállam- egypártrendszer, nincs demokrácia se választások, kormánynak teljhatalom
  állam irányítja a gazdaságpolitikát: közmunkák- hadiipar, autópályák->nincs munkanélküliség
  aktív szociálpolitika, teljes eladósodás
  náci ideológia hivatalos és kizárólagos
  csak párthoz kötődő szervezetek- kötelező tagság, cenzúra, hivatalos ízlés, állami politika: antiszemitizmus
  terror: Gestapo, SA, SS
  koncentrációs táborok
 • nürnbergi törvények

  zsidó nem lehet német állampolgár- nem védi meg őket az állam
  kötelező zsidó névhasználat
  vegyes házasság betiltása
 • Kristályéjszaka

  országos pogrom.
  szervezetten pusztították a zsidó tulajdont és bántalmazták a zsidóat- rengeteg letartóztatás->koncentrációs táborok