islam

 • 570

  Naixament de Mahoma

  Mahoma va ser l'únic profeta de'lislam.
 • Sep 28, 622

  l'Hègira

  L'Hègira es el any 0 per als musulmans.
  Es la fugida de Mahoma cap a l'Oasi de Yathrib.