John stuart mill

Biografia de J.S.Mill

By jcanet
 • Naixement de J.S.Mill

  Naixement de J.S.Mill
  Biografia a la WikipèdiaFilòsof, polític, economista i intel·lectual anglès que nasqué a Londres, partidari de l'ètica utilitarista.
  UTILITZAT EL TIMELINE PER A SEQÜÈNCIA TEMPORAL I EL IXQUICK BUSCADOR D'IMATGES
 • James Mill, el seu pare

  James Mill, el seu pare
  Qui era James Mill
  James mill, el seu pare, intel·lectual i pedagog, educà John Stuart amb els estímuls i la disciplina dels clàssics, de manera que aquest aprengué llatí, grec i música des de molt aviat, i destacà sobremanera en aquests camps
 • Adam Smith, estudis s'economia política

  Adam Smith, estudis s'economia política
 • David Ricardo, estudis d'economia política

  David Ricardo, estudis d'economia política
 • Jeremy Bentham, influències

  Jeremy Bentham, influències
  Biografia de Jermy Bentham a la Viquipèdia
  El pensament jurídic i polític de Bentham va ser superat pel de Mill en quant a la negació del contractualisme, el millorament del sistema penitenciari i l'humanització del seu utilitarisme.
 • Jeremy Bentham i el Panòpticon de 1791

  Jeremy Bentham i el Panòpticon de 1791
  El Panòptic a la ViquipèdiaEl panòptic era una proposta arquitectònica d'un model funcional de règim penitenciari de Bentham que permetia la supervisió contínua del pres en la linia a promoure la seva educació i reinserció a la societat.
 • Thomas malthus, estudis sobre demografia

  Thomas malthus, estudis sobre demografia
 • L'Autobiografia de Mill

  L'Autobiografia de Mill
  A l'edat de 20 anys John Stuart sofrí una crisi psicològica motivada per la fèrria educació paterna aque havia estat sotmès a la seva infància. Producte d'aquesta, farà que incorpori la perspectiva humanista i emotivista en els seus subsegüents treballs d'ètica utilitarista.
 • Auguste Comte i el positivisme

  Auguste Comte i el positivisme
  Biografia de Comte a la ViquipèdiaMill efectua una crítica al positivisme d'A.Comte, per estret de mires i per ser excessivament teleològic
 • Harriet taylor i el feminisme

  Harriet taylor i el feminisme
  Harriet Taylor, biografia a la ViquipèdiaHarriet Taylor, la seva amiga, va arribar a ser la seva dona al cap de 21 anys de relació. Ajudà a Mill a tenir una perspectiva més amplia i comprensiva dels fets socials, sota l'òptica feminista i sindicalista
 • Karl Marx, Manuscrits econòmico filosòfics

  Karl Marx, Manuscrits econòmico filosòfics
  Karl Marxa la Viquipèdia
  Karl Marx influí en mill, tot i que a la llarga el corrent liberal burgès utilitarista de l'ètica de Mill contrastà amb el socialisme científic de Karl Marx
 • matrimoni amb Harriet Taylor

  matrimoni amb Harriet Taylor