Realismo Sara, Garoa eta Eneritz

 • Charles Dicknes nació

 • Juan Valera nació

 • Emilia Pardo Bazan nació

 • Leopoldo Alas, Clarín nació

 • Vicente Blasco Ibáñez nació

 • la fontana de oro ( Benito Pérez Galdós)

 • La regenta (Leopoldo Alas, Clarín)

  Leopoldo Alas, Clarín
 • Arroz y tartana ( Vicente Blasco Ibáñez)

 • La horda (Vicente Blasco Ibáñez)

 • Los cuatro jinetes del Apocalipsis (Vicente Blasco Ibáñez)