2na Revolució Industrial

 • Alumini

  Alumini
  Creat per Hans Christian Oersted
  Era utilitzada al sector del transport i de la construcció
 • La màquina d'escriure

  La màquina d'escriure
  Creada per William Austin Burt
  Era utilitzada al sector de la indústria administrativa, la indústria financera, i la indústria de les comunicacions.
 • Motor electric

  Motor electric
  Creat per Thomas Davenport
  Era utilitzada al sector la indústria tèxtil, la indústria metal·lúrgica, la indústria minera, la indústria química i la indústria de transport.
 • Telegraf

  Telegraf
  Creat per Samuel Finley Breese Morse
  Era utilitzada al sector de la comunicació, del transport, i de les finances.
 • Cables submarins

  Cables submarins
  Creats per John Watkins Brett
  Era utilitzada al sector de les telecomunicacions, del comerç i del transport.
 • El telèfon

  El telèfon
  Creat per l'italià Antonio Meucci
  Era utilitzada al sector de les comunicacions, de les finances i investigació i desenvolupament
 • La corrent continua

  La corrent continua
  Creada por Edison
  Era utilitzada a la industria i el transport
 • el motor d'expansió

  el motor d'expansió
  Creat per Nikolaus Otto
  Era utilitzat al sector del transport
 • L'electricitat

  L'electricitat
  Creada per Edison
  Era utilitzada al sector industrial, de la construcció, del transport i al de les telecomunicacions.
 • La nevera

  La nevera
  Creada per Karl Von Linde
  Era utilitzada al sector de l'alimentació, de la industria química y de l'agricultura
 • La llum incandescent

  La llum incandescent
  Creada per Thomas Edison
  Era utilitzada al sector de la indústria elèctrica i la indústria de la construcció.
 • Ascensor elèctric

  Ascensor elèctric
  Creat per Wener Von Siemens
  Era utilitzada al sector de la indústria de la construcció i de la indústria de la tecnologia.
 • El cotxe

  El cotxe
  Creat per Karl Friedrich Benz
  Era utilitzada al sector del transport, del turisme i de la industria petrolera.
 • La corrent alterna

  La corrent alterna
  Creada per Nikola Tesla
  Era utilitzada al sector de la industria tèxtil i química i al transport ferroviari.
 • Cinematograf

  Cinematograf
  Creat per August i Louis Lumière
  Era utilitzada al sector de l'entreteniment i de l'educació
 • La radio

  La radio
  Creada per Tesla i Marconi
  Era utilitzada al sector del transport i de la comunicació
 • L'avió

  L'avió
  Creat pels germans Wright
  Era utilitzada al sector del transport i de les comunicacions
 • Fordisme

  Fordisme
  Creat per Henry Ford
  Era utilitzada al sector industrial
 • Taylorisme

  Taylorisme
  Creat per Frederick W. Taylor
  Era utilitzada al sector industrial i a l'agricultura
 • Wifi

  Wifi
  Creat per la Hedy Lamarr
  Era utilitzada al sector de la tecnologia, de les comunicacions, de l'entreteniment i de la llar