Kareliv

chronologie českých dějin

 • Jun 15, 1085

  Vratislav II. králem

  Vratislav II. králem
  1. nedědičný královský titul
 • Jan 11, 1158

  Vladislav II. králem

  Vladislav II. králem
  1. nedědičný královský titul. Po jeho manželce Juditě pojmenován nejstarší kamenný most u nás, který stával na místě dnešního Karlova. Strhla ho povodeň.
 • Sep 26, 1212

  Zlatá bulla sicilská

  Zlatá bulla sicilská
  potvrzovala Přemyslu Otakaru I. dědičnost českého království
 • Aug 26, 1278

  bitva na Moravském poli

  bitva na Moravském poli
  Král železný a zlatý - Přemysl Otakar II. padl v bitvě na Moravském poli, kde se postavil Rudolfu Habsburskému, který po něm požadoval navrácení říšských území. Kurfiřté při volbě německého krále dali přednost slabšímu Rudolfovi, který by je tolik neomezoval.
 • Aug 4, 1306

  vražda Václava III.

  vražda Václava III.
  poté, co se vzdal uherské koruny, byl na cestě do Polska zavražděn v Olomouci. Pachatele neznáme. Jeho smrtí vymírají Přemyslovci po meči.
 • Sep 1, 1310

  nástup Lucemburků

  nástup Lucemburků
  sňatkem Jana Lucemburského (král cizinec) a Elišky Přemyslovny
 • Apr 30, 1344

  Pražské arcibiskupství

  Pražské arcibiskupství
 • Aug 26, 1346

  Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku

  Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku
  v rámci stoleté války
 • Apr 7, 1348

  pražská uniiverzita

  pražská uniiverzita
 • Jan 18, 1409

  Dekret kutnohorský

  Dekret kutnohorský
  Václav IV. jím změnil poměr hlasů na univerzitě
 • Jul 6, 1415

  upálení Mistra Jana Husa

  upálení Mistra Jana Husa
  v Kostnici
 • Příchod Konstantina a Metoděje

  Příchod Konstantina a Metoděje
  Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Kníže Rastislav usiloval o nezávislou církevní organizaci. Papež jeho žádosti nevyhověl. Misi vyslal byzantský císař - hlava východní církve (caesaropapismus).
 • Sv. Václav - patron českého národa

  Sv. Václav - patron českého národa
  Kníže Václav byl zavražděn bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi. Boleslav I. odmítal platit německému knížeti tribut. Razil denáry. Dcera Mlada vyjednala pro Prahu biskupství. Dcera Doubravka provdána za polského knížete Měška.
 • pražské biskupství

  pražské biskupství
  Boleslav II. zakládá pražské biskupství. Vyjednáváním u papeže v Římě byla pověřena jeho sestra Mlada (abatyše u Sv. Jiří na Pražském hradě).
 • Vyvraždění Slavníkovců

  Vyvraždění Slavníkovců
  na Libici Boleslavem II. znamenalo dovršení sjednocení Čech pod vládou Přemyslovců
 • zavraždění sv. Vojtěcha

  zavraždění sv. Vojtěcha
  1. pražský biskup a 1. polský arcibiskup v Hnězdně, vzdělanec, pocházel z rodu Slavníkovců. Byl zabit při šíření víry u pohanských Prusů. Významný český světec.