Imatge exi cronol gic

La Segona República Espanyola

  • Eleccions municipals

    Eleccions municipals
    Convocatòria de les eleccions municipals i que va provocar l'enfonsament de la monarquia d'Alfon XIII i la proclamació de La Segona República.
  • segona república

    segona república
    Ja hem canviat de règim, i bona part dels signants del Pacte de S. Sebastià fomen el govern provisional.