Zgodovinski časovni trak

 • Period: 200,000 BCE to 3500 BCE

  Prazgodovina

  Obdobje od pojava človekčnjakov (prednikov današnjih ljudi) od pojava in uveljitve kmetijstva. Obsega 98 odstotkov zgodovine.
 • 3500 BCE

  Nastanek prvih cevilizaci

  Prva civilazacije so prepoznane tako da imajo pisavo , svojo kulturo in pravila
 • Period: 3500 BCE to 476

  Stari vek

  Stari vek se deli na pravi stari vek in antiko, ki se prične okoli leta 3500 pr. n. št. ter se zaključi leta 476 z razpadom zahodno-rimskega imperija.
 • Period: 2200 BCE to 1120 BCE

  Predhomerska doba

 • Period: 1120 BCE to 776 BCE

  Grška temna doba

 • 800 BCE

  Nastanek grških polisov

 • Period: 776 BCE to 500 BCE

  Arhaična grčija

 • 753 BCE

  Ustanovitev rima

 • Period: 509 BCE to 27 BCE

  Rimska republika

 • Period: 500 BCE to 323 BCE

  Klasična grčija

 • Period: 499 BCE to 479 BCE

  Grško-Perzijske vojne

 • Period: 356 BCE to 323 BCE

  Aleksander veliki

 • Period: 323 BCE to 146 BCE

  Helenistična grčija

 • Period: 264 BCE to 146 BCE

  Punske vojne

 • Period: 146 BCE to 324

  Rimska grčja

 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  Gaj Julij Cezar

 • Period: 63 BCE to 14

  Gaj Oktavija Avgust

 • Period: 27 BCE to 476

  Rimsko cesarstvo

 • 1 CE

  Začetek krščanstva

 • 324

  Timski Imperij se razdeli na Z in V deo

 • Period: 324 to 1453

  Bizantinsko cesarstvo

 • 380

  Krščanstvo

  Krščanstvo postane državna vera v Rimskem cesarstvu
 • 476

  Propad zahodnega dela Rimskega cesarstva

 • Period: 476 to 1492

  Stari vek

 • Period: 527 to 565

  Cesar Justininja I.

 • 622

  Začetek Islama

 • Period: 623 to 828

  Krantanij

 • Period: 711 to 1492

  Rekonkvista

 • 800

  Kronanje Karl Velikega za Rimskega cesarj

 • 1054

  Velika Shizma

 • Period: 1095 to 1272

  Krščanske vojne

 • Period: 1300 to

  Humanizem in renesansa

  to je prelomnica ozeroma odobje med starim vekom in novim vekom
 • Period: 1322 to 1435

  Celjski Grofje

 • 1348

  Epidaemija Kuge

 • Period: 1408 to

  Turški Vpadi

  Prvi turški vpadi v Slovenijo so bili roparski pohodi. Turki so požigali vasi, pobijali ljudi, mlade fante so ugrabili ter jih vzgojili v janičarje, ostale ljudi, ki so bili dovolj močni, so odpeljali v suženjstvo, kradli so živino ter pridelke, denar ter se s plenom vrnili v takratno Osmansko carstvo. Med izhodišča vpadov je spadala tudi Bosna, ki so jo osvojili Turki.
 • 1450

  Izum tiskarskega stroja

  Izumil ga je Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
  stroj je delovav da je imev premične črke
 • 1453

  Turško zavzetje konstantinopla

 • Period: 1478 to

  Kmečki vpadi

  kmečki upori so nastali ker so fevdalci hoteli več kukr so kmetje lahko zmogli in so 250 let kmetje uperali
 • 1492

  Kolumbovo odkritje Amerike

 • Period: 1492 to

  Novi vek

 • 1517

  Reformacija

  Veliko kolturno,politično in versko gibanje
  Najbol prpoznana oseba is teha časa Martin Luter
 • 1550

  Prvi Slovenski tiskani knjigi

  Katekizem in abecednik ki jo je napisav Primož Trubar
 • Sep 25, 1555

  AUGSBURŠKI VERSKI MIR

  To je listina ki so znjo 25 septemgra 1555 na državnem zboru v Augsburgu sprejeli cesar Karel Veliki
 • Prva slovenska slovnica in prevod svetega pisma v Slovenščino

  Biblija je bila prevedena da bi lahko ljudje brali doma sami
  Ključno vlogo v tem sta imala Tomaž Tubar in Juri Dalmatin
 • Period: to

  Ludvik XIW. in absulutizem

  Absulutizem je režim ki ima ena oseba absolutno moč in nadzor
  Ludvik XIW francoski kralj ali tudi imenovani sončni kralj ki je bbiv monarh do smrti (72 let)
 • Period: to

  Razvetljenstvo

  To je izraženo družbeno, filozofsko in umetniško gibanje v evropi
 • Period: to

  Marija Terezija

  Marija Terezija je bila vojvodinja ogerske,Češke in Avstrije
  in uvedla je obvezno šolanje za vse otroke
 • Period: to

  NApoleon Bonaparte

  Rodiv se je kot sin plemstva in z svojo vojaško karijero in karizmom postav kralj Francije
 • Nastanek ZDA

  Takrat se je ametika osvobodila Združenega kraljestva in nastanek demokracije v ameriki
 • Period: to

  Francoska revolucija

  To je bilo obdobje radikalnih družbenih in političnih sprememb v Franciji med letoma 1789 in 1799 in je pomenila preobrat v francoski in širše evropski zgodovini.
 • Period: to

  Ilirske province

  To je bila zemlhja ki jo je ustvariv napoleon in notri je spdala slovenska zemlja
 • Period: to

  METTERNICHOV ABSOLUTIZEM

  To je čas, ki označuje obdobje od 1815 do 1848. Takrat je prišel na oblast bolehni cesar Ferdinand I. (1797 - 1875), ki pa ni bil zmožen vladanja. Dejansko je cesarstvo upravljala državna konferenca s knezom Metternichom na čelu.
 • Kongres svete alianse v ljubljani

  leta 1821 je bil drugi izmed treh kongresov Svete alianse. Glavno mesto Kranjske je za dobre štiri mesece spremenil v središče evropske politike. Sveta aliansa se je sestala zaradi revolucijskih nemirov, ki so sledili obdobju po Napoleonu.
 • Period: to

  Franc Jožef I.

  Uzgojen za bodočega kralja, biv v vojski, poročiv se s svojo sestrično umru 21.11.1916
 • Pomlad narodov in Zedinjena Slovenja

  Zadinjena Slovenija je bila glavna zahteva političnih programov Slovencev iz leta 1848, ko so namesto razdrobljenosti na dežele Kranjsko, Štajersko, Primorje in Koroško zahtevali skupno kraljevino Slovenijo, v okviru Avstrijskega cesarstva, enakopravnost slovenskega jezika v javnosti ter jasno nasprotovali načrtovani vključitvi takratne Habsburške monarhije v združeno Nemčijo.
 • Period: to

  Bachov absolutizem

  To je bil notranji minister ki je vladav med letoma 1849 do 1859
 • Nastanek Kraljevine Italje

  To je bila država, ki je nastala z združitvijo Italije leta 1861 in je bila z referendumom ukinjena leta 1946, ko jo je nasledila Republika Italija.
 • Period: to

  Ameriška državljanska vojna

  To je bila državljanska vojna v ZDA med južnim in severnimi zveznimi državami zaradi pravic posameznih držav ter vprašanja suženjstva.
 • Nastanek Avstro-Ogrske

  menovana tudi Avstro-Ogrsko cesarstvo ali Dvojna monarhija, je bila dualistična država, ki je nastala po ustavni reformi Avstrijskega cesarstva leta 1867 in je obstajala do razpada leta 1918.
 • Nastanek Nemškega cesarstva

  ustvaril pa ga je Bismarck po francosko-pruski vojni. Združil je petindvajset nemških držav, ki jim je zavladal pruski kralj iz rodbine Hohenzollern. Kralj je z nastankom cesarstva postal cesar Viljem I.
 • Period: to

  Rudolf Majster

  slovenski pesnik, borec za severno mejo in general
 • Antetat na Avstro.ogrskega prestolonaslednika

  srbski študent je smrtno raniv prostolonaslednika in zaradi tega je nastala vojna
 • Period: to

  Prva svetovna vojna

  To je bila prva globalna vojna ki je zavzela veliko žrtev in veliko držav. Posledice so bile veliko mrtvih in pospešeni razvoj tehnologije,zdravil in mnogo stvari ki bi pomagale pri vojni
 • Period: to

  Soška fronta

  To je biv en del italjanskega bojišča
 • Ruska revolucija

  to je skupna oznaka za vrsto revolucij v ruskem cesarstvu v letu 1917, ki so privedle do razpustitve caristične avtokracije in ustanovitve Ruske sovjetske federativne socialistične republike.
 • Period: to

  Sodobnost

 • Država Slovencev, Hrvatov in Srbov

  To je bila država konfederalnega tipa, ki je nastala 29. oktobra 1918 in je obsegala ozemlje južnoslovanskih narodov nekdanje Avstro-Ogrske.
 • Period: to

  Kraljevina SHS in Jugoslavija

  s preimenovanjem Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Formalno je bila ukinjena po drugi svetovni vojni, ko je ustavodajna skupščina 29. novembra 1945 razglasila ustanovitev Federativne ljudske republike Jugoslavije.
 • Period: to

  Pariška mirovna konferenca

  Mirovne konference so se udeležili predstavniki 32 držav, vendar so glavne odločitve sprejemali veliki štirje: Woodrow Wilson (predsednik ZDA), David Lloyd George (ministrski predsednik Združenega kraljestva), Georges Clemenceau (ministrski predsednik Francije) in Vittorio Emmanuel Orlando (ministrski predsednik Italije).
 • Period: to

  Zlata dvajseta leta

  To je bila najhujša in najobsežnejša recesija v 20. stoletju, ki jo zgodovinarji še vedno uporabljajo kot zgled za to kako drastično lahko pade svetovna ekonomija. Posledice so čutile praktično vse države, še posebej pa mesta, odvisna od težke industrije, in kmetijska območja zaradi padca cen.
 • Trianonska pogodba-Meja v Prekmurju

  Prizadevanja za združitev prekmurskih Slovencev so bila prisotna že v času revolucionarnih dogodkov leta 1848, ko sta tako avtor programa Zedinjene Slovenije Matija Majar Ziljski in štajerski Slovenec Oroslav Caf zahtevala vključitev prekmurskih Slovencev v skupno državo.
 • Koroški plebiscit

  To je potekalo 10. oktobra 1920, in je določil državno mejo med leta 1918 ustanovljeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (kasneje Jugoslavijo) in Avstrijo po 1. svetovni vojni.
 • Period: to

  Stalinizem v sovjetski zvezi

  To je bil način upravljanja in politike, ki ga je v Sovjetski zvezi med leti 1927 in 1953 izvajal Josif Stalin
 • Period: to

  Fašizem v Italiji

  To je vodila Nacionalna fašistična stranka pod vodstvom predsednika vlade Benita Mussolinija.
 • Velika gospodarska kriza

  velika depresija je bilo obdobje vsesvetovne gospodarske recesije, ki se je pričelo 24. oktobra 1929 in končalo v poznih 1930. letih (ponekod v zgodnjih 1940.).[1]Sprožil jo je nenaden zlom Newyorške borze 29. oktobra 1929 (t. i. »črni torek«), ki ga je povzročil splet gospodarskih dejavnikov v zgodnjem 20. stoletju.
 • Period: to

  Nacizem v Nemčiji

  To je oznaka za nemško državo v času nacizma med letoma 1933 in 1945. Ime se je v propagandi začelo uporabljati po vzponu Nacionalsocialistične nemške delavske stranke, pod vodstvom Adolfa Hitlerja, na oblast (1933).
 • Period: to

  Španska državljanska vojna

  To je bila državljanska vojna med leti 1936 in 1939 v Drugi španski republiki med dvema političnima stranema.
 • Period: to

  Druga svetovna vojna

  To je bila najobsežnejši in najdražji oborožen spopad v zgodovini. Potekal je v letih od 1939 do 1945, v njem pa je sodelovala večina svetovnih držav z več kot 100 milijonov pripadnikov oboroženih sil.
 • Napad nad Kraljevino Jugoslavijo

  To je bil kratkotrajni spopad oz. vojna med silami osi ter njenimi zavezniki na eni strani in jugoslovansko kraljevo vojsko na drugi strani.
 • Period: to

  Jugoslavija

  To je skupno ime več držav južnoslovanskih narodov na ozemlju severozahodnega Balkana
 • Nastanek OZN

  Organizacija združenih narodov. Skoraj vse države so notri
 • Period: to

  Hladna vojna

  To je biv čas ko so bile napetosti med ameriko in rusijo in noben ni vedel če bodo jederske bombe letele nad glavami.
 • Period: to

  KOrejska vojna

  To je bil oborožen konflikt med Severno Korejo s podporo Kitajske in Sovjetske zveze ter Južno Korejo s podporo Združenih Narodov.
 • Evropska skupnost za premog in jeklo

  Evropska skupnost za premog in jeklo
  To je bila mednarodna organizacija, katere cilj je bilo poenotenje določenih držav celinske Evrope po drugi svetovni vojni.
 • Londonski memurandum

  Londonski memorandum, tudi Londonski sporazum, Memorandum o soglasju ali Drugi londonski sporazum, je mednarodni dogovor, ki so ga v Londonu zastopniki Italije, Jugoslavije, Združenega kraljestva in ZDA podpisali
 • Gibanje neuvrščrnih

  To je gibanje, v katerega je včlanjeno več kot sto predvsem nekoč koloniziranih držav. Gibanje je dobilo ime med hladno vojno, saj se države članice deklerativno niso želele izreči za pol, ki je bil pod vplivom Združenih držav Amerike, ali za pol pod vplivom Sovjetske zveze.
 • Evropska gospodarska skupnost

  Evropska gospodarska skupnost
  to je biv prvi iz med trh stebrov evrope in sicer steber skupnosti
 • Kubanska kriza

  To je bil politični spor med Sovjetsko zvezo in ZDA. In sovjeti so dal na kubo rakete z jedrskimi konicami
 • Period: to

  Vijetnamska vojna

  Vijna ki je začela amerika ker je zavohala nafto.
 • Ameriški pristanek na luni

  Ameriški pristanek na luni
  Američani so naredili nemogoče poslali so prvega človeka na luno in tudi nazaj domov v enem kosu
 • Jedrska nesreča v črnobilu

  Jedrska nesreča v črnobilu
  zaradi nepravilnega postopka za delo reaktorja je jederski reaktor eksploderav in povzročiv ogromno nesrečo in še več smrti
 • Prve večstranske volitve

  Prve večstranske volitve
  tega leta so ble prve demokratične volitve v Sloveniji
 • Deklaracija o suvorenosti države Republike Slovenije

  Deklaracija o suvorenosti države Republike Slovenije
  Skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, ki so zastopane v Skupščini Republike Slovenije, je Skupščina Republike Slovenije na skupni seji zborov dne 2. julija 1990 sprejela in razglasila »Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije«.
 • Plebiscit o samostojnoosti

  Plebiscit o samostojnoosti
  To je potekal 23. decembra 1990, na njem so se slovenski volivci odločali o vprašanju »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«
 • Period: to

  denacionalizacija in privatizacija

  Razglaša se zakon o denacionalizaciji, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 24. oktobra 1991 in na skupni seji dne 20. novembra 1991.
 • Razglasitev o samostojnosti

  Razglasitev o samostojnosti
  1. junija 1991 so vsi trije zbori slovenske skupščine sprejeli več zakonov, s katerimi je skupščina razglasila samostojnost Republike Slovenije. Ključni dokumenti za odcepitev Slovenije od Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) so bili: Temeljna ustavna listina o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo, Deklaracija o neodvisnosti in več zakonov, s katerimi je Slovenija prevzela pristojnosti federacije na svojem ozemlju.
 • Period: to

  Vojna za slovenijo

  Prvi boj Slovenije za lasno novo svobodo
 • Sprejem slovenske ustave

  Sprejem slovenske ustave
  Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina Republike Slovenije Ustavo Republike Slovenije.
 • Evropska unija

  Evropska unija
  skupnina držav ki imajo meje odprte za lažje potovanje ljudi in blaga
 • Vključitev v nato

  Vključitev v nato
  Nato-North Atlantic Treaty Organization
  mednarodna vojaško-politična organizacija
 • Priklučitev Evropske Unije

  Priklučitev Evropske Unije
  Ciper in Malta se pridružita EU skupaj z 8 državami Srednje in Vzhodne Evrope – Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo – končno je odpravljena delitev Evrope po drugi svetovni vojni.
 • Vstop v euroobmocje

  Vstop v euroobmocje
  to je skupina držav Evropske unije, ki namesto nacionalne valute uporabljajo evro in tako tvorijo monetarno unijo. Za monetarno politiko je odgovorna Evropska centralna banka.
 • Period: to

  Gospodarska kriza

  Finančna kriza je na Evropskih tleh izbruhnila proti koncu leta 2008, prve napovedi o recesiji v ZDA so se pojavile že leto poprej. V Sloveniji se je kriza začela kazati septembra 2008, ko so številna podjetja dobila napovedi o zmanjšanju naročil.
 • epidamija Covid 19

  epidamija Covid 19
  Še ena kitajska stvar ki bo delala samo 4 leta dokler je pod garancijo