Zgodovina

Timeline created by kkaja
In History
 • 658

  Razpad Samove plemenske zveze

  Razpad Samove plemenske zveze
  S Samovo smrtjo je leta 658 propadla prva znana slovanska državna tvorba Samova plemeska zveza. Takart je Avarom uspeo obnoviti oblast nad Slovani.
 • 800

  Karel veliki je okronan za cesarja

  Karel veliki je okronan za cesarja
  Leta 800 je papež Karla Velikega okronal za cesarja
  Frankovskega cesarstva
 • 962

  Ustanovitev Svetega rimsko-nemškega cesarstva

  Ustanovitev Svetega rimsko-nemškega cesarstva
  Sveto rimsko-nemško cesarstvo je ustanovil Oton I. leta 962 iz Otonske dinastije, ta je leta 955 na Leškem polju premagal Madžare in si tako pridobil še večji ugled.
 • 1122

  Wormski konkordat

  Wormski konkordat
  Z podpisom Wormskega konkordata se je končal investiturni boj. To je bil boj za bolast med cerkvijo in državo in sicer o tem kdo bo nastavljal papeže in dostojanstvenike. Zmagala je cerkev, saj lahko država le predlaga dostojanstvenika cerke ga pa umesti.
 • 1492

  Odkritje Amerike

  Odkritje Amerike
  Tega leta je Krištof Kolumb misleč da je prišel v Indijo odkril novo celino, šele dlgo po njegovi smrti je Amerigo Vespucci na podlagi primerjave njegovih zapisov in zapisov trgovce bz indije odkril, da mora biti to nova neodkrita celina, ki je bila po njem poimenovana Amerika
 • 1517

  Reformacija

  Reformacija
  Leta 1517 je Martin Luther na vrwtw Wittemberške cerkve pribil 95 tez v katerih je zahteval reformo katoliške cerkve.
 • Natanski edikt

  Natanski edikt
  Natanski edikt je izdal francoski kralj Henrik IV. Hugenotom je dal versko svobodo do njegovega preklica v 17. sotoletju
 • Tridesetletna vojna

  Tridesetletna vojna
  Vojno so sprožile razmere na Češkem, kjer je cesar najprej protestantskemu plemstvu prepovedal, da bi podložnike sililo v svojo vero, pozneje pa je za kralja imenoval katoličana Ferdinanda II.Ker nobena stran ni mogla doseči odločilne vojaške zmage so vzeli stvar v roke diplomati. Leta 1648 so podpisali Vestfaltski mir.
 • Pragmatična sankcija

  Pragmatična sankcija
  Ker so Habsburžani svoje dežele povezai v celoto je cesar Karel VI. s pragmatino sankcijo poskrbel da so smele dedovati tudi potomke. Tako je hotel zagotoviti mirno vladanje Matriji Terezii.
 • Period:
  1254
  to
  1273

  Obdobje interegnuma

  Po izumrtju Staufovske dinastije je bilo v breRimsko-nemškem cesarstvu 19 let brezvladaja, saj so volilni knezi, ki so umeščali vladarje iskali nekoga s katerim bo ahko manipulirati in ki bo delal v njihovo korist. Na kobcu so izvolili Rudolfa Habsburškega kateri je utrdil svojo oblast in svojo dinastjo ki je vladala do leta 1918