• Autodissolució del grup

  • Detenció de Puig Antich