Invents de la revolució industrial

 • llançadora volant

  llançadora volant
  La llançadora volant és un giny inventat al 1733 per John Kay que permetia passar el fil de la trama a través de l'ordit colpejant la llançadora gràcies a un sistema de cordes, de manera que ja no calia fer-ho manualment, ja no calia la intervenció d'un operari.
 • Period: to

  La revolucio industrial

  La Revolució Industrial és el procés d'industrialització amb el conjunt de canvis econòmics i socials que aquest comporta
 • spinning jenny

  spinning jenny
  El spinning jenny és un bastidor de filar multifus i va ser un dels desenvolupaments clau en la industrialització de la fabricació tèxtil durant la Revolució Industrial inicial.
 • water frame

  water frame
  El Water frame és el nom donat a una màquina de filatura moguda per un molí d'aigua.
 • maquina de vapor

  maquina de vapor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica
 • spinning mule

  spinning mule
  La Spinning mule és una màquina utilitzada per filar cotó i d'altres fibres
 • telegraf

  telegraf
 • locomotora

  locomotora
  La locomotora és el material rodant amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens. Va ser un gran canvi a tot el mon ja que permetia el comerç i desplacar-te molt mes ràpid.
 • tramvia

  tramvia
  El tramvia és un invent de l'anglès John Outram el 1775 a Anglaterra. Un vehicle d'aquesta naturalesa va ser anomenat tramway.
 • telefon

  telefon
  El telèfon és un dispositiu de telecomunicació creat per transmetre senyals acústics a distància per mitjà de senyals elèctrics
 • convertidor d'acer

  convertidor d'acer
  El procés Bessemer fou el primer procés industrial amb una despesa assumible per a la producció en massa d'acer a partir de lingot de ferro de primera fusió.
 • ascensor

  ascensor
  El 1852, Elisha Graves Otis va crear la seva pròpia empresa i va inventar el fre de seguretat que va ser instal·lat per primera vegada a un ascensor de vapor el 1857 a un edifici de 5 pisos.
 • Period: to

  segona revolucio industrial

  La Segona Revolució Industrial, també coneguda com a Revolució Tecnològica, va ser una fase d'industrialització ràpida entre finals del segle xix i principis del segle xx
 • Bombeta

  Bombeta
  La bombeta o làmpada incandescent va ser obra de dos genis: l'anglès Joseph W. Swan (1828 – 1914) i el nord-americà Thomas Alva Edison (1847 – 1931). La primera bombeta elèctrica va veure la llum i es va fer el 21 d'octubre del 1879
 • Primer automovil de gasolina

  Primer automovil de gasolina
  El primer automòbil amb motor de combustió interna s'atribueix a Karl Friedrich Benz a la ciutat de Mannheim el 1886 amb el model Benz Patent-Motorwagen.
 • Cine

  Cine
  Cuan es parla de naixement del cine es toma com referencia el 28 de decembre de 1895.