Magyar.reformkor

XVIII.századtól a XIX.század közepéig

By pntr_rk
 • Period: to

  A Rákóczi-szabadságharc

  Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem vezetésének segítségével a függetlenség visszaszerzésének reményében harc indul. A szabadságharcot a szatmári békekötés zárta le, mely során mind a kettő fél engedményeket tett.
  https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-magyarorszag-kora-ujkorban/rakoczi-szabadsagharc
 • Period: to

  III. Károly uralkodása

  Magyar király (1711–1740) között, ismert VI. Károly néven is mint német-római császár, és II. Károly néven mint cseh király; a Habsburg-ház utolsó egyenes ági férfi uralkodó. Károly felvilágosultabb volt elődeinél, sokat megtett Magyarországér érdekében.
  https://doksi.net/hu/faces.php?order=DisplayFace&id=390
 • Pragmatica Sanctio (nőági örökösödés)

  Pragmatica Sanctio (nőági örökösödés)
  A Pragmatica Sanctio a Habsburg örökösödési rendet szabályozta. A Habsburgok leányági örökösödési szerződése és törvénye, amelyet III. Károly elfogadtatott a birodalom minden egyes részében. Ráadásul még a külföldi államokkal is elismertette ezt a törvényt.
 • Period: to

  Mária Terézia

  Magyar királynő volt, kinek két főbb rendelet fűződik a nevéhez, nem mások ezek, mint az úrbéri rendelet és a tanügyi rendelet.
  https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-az-ujjaepites-kora-magyarorszagon/felvilagosult-abszolutizmus-habsburg-birodalomban
 • Széchenyi István (Legnagyobb Magyar)

  Széchenyi István (Legnagyobb Magyar)
  Széchenyi (1791-1860) meghatározó személyisége volt a reformkornak, a Hitel című könyvének megjelenésétől (1830) számítjuk a reformkor kezdetét. Rengeteg energiát tett bele magyarország modernizálásába gyakorlati munkásságai közül sok ezt bizonyítja is mint például: vasútépítés, Lánchíd megépítése, gőzhajózás elindítása, stb...
  https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/szechenyi-programja/
 • Magyar jakobinus mozgalom

  Magyar jakobinus mozgalom
  A mozgalom vezetőit kivégzik, illetve súlyos várfogságra ítélik.
  https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/a-magyar-jakobinus-mozgalom/
 • XIX.század első fele

  XIX.század első fele
  Magyar polgári nemzet kialakul. Fontossá válik a magyar nyelv művelése, megújítása, modernizálása. Rengeteg dolog jön létre mint például: MTA, az első színház, Nemzeti Múzeum, stb...
  (XVIV.sz első fele)
  https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-kibontakozasa
 • Kossuth Lajos (1802-1894)

  Kossuth Lajos (1802-1894)
  Kisnemesi családból származik. Börtönévek is voltak élete során, melyeket meglepő mód, de jól használt ki. Megtanult angol nyelven beszélni, persze nem hibátlanul és a jogot is elkezdte tanulni.
  https://erettsegi.com/tetelek/tortenelem/kossuth-programja/
 • Period: to

  Napóleon császársága

  Napóleon, francia császár uralkodása 1804 és 1814/15 között tartott. A Spanyolországban és Portugáliában elszenvedett kisebb kudarcok ellenére Napóleon 1810-ben hatalma csúcsára jutott.
  https://cultura.hu/aktualis/o-volt-bonaparte-napoleon/
 • Lipcsei csata

  Lipcsei csata
  A csata 1813 október 16-tól 1813 október 19-ig tartott és Napóleon időleges bukásához vezetett, viszont a szövetségesek győzelmével végződött.
  https://honvedelem.hu/hirek/korszakos-utkozet-volt-a-nepek-csataja.html (kissé hosszú, de szerintem jó összefoglaló)
 • Period: to

  Forradalom és szabadságharc

  A reformkor eseményei és az európai forradalmi hullám kettős hatására Magyarországon is kitör a forradalom. Kiépül a forradalmi Magyarország hatalmi struktúrája. Kimondják a Habsburg-ház trónfosztását. 1849. október 6-án Aradon kivégeznek 13 magyar tábornokot.
  (1848-'49)
  https://www.youtube.com/watch?v=mi4gm7tAZhU