ww1

By ness69
 • skotten i sarajevo

  prins av öserrike mördad av bossnier (serbien inblandat på nått vänster). Serbien får skulden och österrike förklarar krig mot serbien.
 • svarta veckan

  alla förklarar krig mot varandra och startar kriget.
 • invasion av frankrike

  tyskland invarderar frankrike och de långa skyttegravskriget börjar
 • Slaget i Verdun

  Tyskarna attackerar fransmännens stolta stad Verdun. Ett blodigt slag som varade i flera dagar, även de slag som tog flest liv i kriget. Tyskarna lyckades aldrig ta staden
 • Slaget i somme

  Engelsmännen attackerar de tyska linjerna på den Franska floden Somme, de näst blodigaste slaget.
 • Ubåtskriget

  Ubåtar användes mer eller mindre hela tiden efter att den brittiska flottan skrämt bort Tysklands slagskepp 1915. Men man började speciellt använda ubåtarna 1917 efter att britterna satt upp sin flotta som en blockad för att svälta ut tyskarna. Tyskarna använde sina ubåtar till att göra samma sak och sänkte proviantskepp från Amerika.
 • Ryska revolutionen

  Folk och soldater avsätter tsaren. Efter ett tag av kaos tar Lenin makten och drar sig ur kriget med Tyskland.
 • Vapentillståndet

  Vid vapentillståndet bestämde man att lägga ner sina vapen och sluta fred. Men villkoren för freden bestämde man senare vid Versaillefreden.
 • Versaillefreden

  vid Versaillefreden bestämde man villkoren för freden, det undertecknades 28 juni 1919