Image

Första världskriget

 • Allianser

  Allianser
  Allians är en överenskommelse mellan olika parter som arbetar för samma mål. Konsekvenserna blev att det blev mycket konflikter med olika länder på samma gång.
 • Imperialismen

  Imperialismen
  Länder utökar sitt territorium på andra länders bekostnad. Under perioden genomgick Europas karta stora förändringar varefter många nya nationer uppkom. Stora riken splittrades i mindre stater och små förenades i större. Vid sekelskiftet 1900 behärskade också några europeiska kolonialmakter en stor del av världen utanför Europa.
 • Svarta veckan

  Svarta veckan
  En krigsförklaring varje dag i en vecka. Veckan började i fred och slutade i krig. Man brukar räkna svarta veckan från 23 juli, då Serbien fick Österrike–Ungerns ultimatum, till 1 augusti, då Tyskland förklarade Ryssland krig.
 • Nationalism och militarism

  Nationalism och militarism
  Nationalism är idén att ett folk, dvs människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land. Militarism är ett tänkesätt och åtgärder som hör samman med en auktoritär användning av militär våldsmakt utanför de professionellt avgränsade militära försvarsuppgifterna inom ett samhälle. Konsekvenserna blev att Nationalismen skapade fler djupa konflikter i Europa.
 • Period: to

  Första världskriget

 • Slaget vid Verdun och Somme

  Slaget vid Verdun och Somme
  700 000 män stupade i slaget vid Verdun, och ungefär 1,1 miljoner vid floden Somme. Slaget vid Verdun var första världskrigets längsta och blodigaste slag. Det ägde rum under tio månader, mellan den 21 februari 1916 och slutade först den 18 december samma år. Slaget var ett av de största under första världskriget och antagligen ett av de blodigaste i hela världshistorien.
 • Ryska revolutionen

  Ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen var en händelse som har haft stor inverkan på Rysslands historia under 1900-talet. Förändringen innebar att det gamla tsarväldet störtades och byttes ut mot ett kommunistiskt styre som växte till en världsmakt. Händelsen har därför också haft stor betydelse för utvecklingen i Europa och övriga världen under "det korta 1900-talet".
 • Många konsekvenser

  Många konsekvenser
  Kartan ändras, Versaille freden - hårt mot Tyskland, Hämnas mot Tyskland NF: skapas (nationernas förbund)