Första världskriget

 • Period: to

  Trippelalliansen

  Trippelalliansen var en allians mellan Tyskland, Österrike-Ungern och Italien som bildades under 1882. Innan hade det bara varit Tyskland och Österrike-Ungern som 1879 bildade en allians. När sörsta världskriget bröt ut förklarade Italien sig som neutrala eftersom de ansåg att deras allierade var angripare och inte angripna, alliansen gick issär med hjälp av Engelska löften till Italien om landsvinster.
 • Period: to

  Smått och gott om Kolonierna

  Flera allianser som bildats under de tidigare decennierna åkallades och inom några veckor låg stormakterna i krig. Via stormakternas kolonier spred sig konflikten snart över världen. När kriget slutade förlorade Tyskland alla sina kolonier, som tilldömdes det nybildade NF, nationernas förbund.
 • Kvinnornas frigörelse

  Kvinnornas frigörelse
  Redan första året under kriget insåg man att man inte hade tillräkligt med arbetskraft när männen var ute i krig, detta innebar att kvinnor fick telldelas vissa arbeten som "prövningsjobb". Detta resulterade med att kvinnor till slut fick agera som taxi- och spårvagnschauförer, men också tillverka bomber och liknande. Det fanns till och med kvinnliga poliser som var en egen så kallad "trupp", efter kriget blev dem en del av poliskåren.
 • Skottet i Sarajevo

  Skottet i Sarajevo
  Mordattentatet Österrike-Ungerns kronprins Franz Ferdinand och hans fru Sophie. Kronparet var på besök i Sarajevo i Bosnien–Hercegovina som nyligen hade blivit en provins i Österrike-Ungern. Efter mordet inledde tidsperioden "Svarta Veckan" som följdes av det första världskriget.
 • Nya Vapen

  Nya Vapen
  Det utvecklades flera typer av vapen under 1900 talet, ett av dem som var ny under första världskriget var stridsvagnen, andra nya vapen var bland annat flygplanet, ubåten och kulsprutan som förbättrades. Man började också att använda gas som vapen, men eftersom vindarna snabbt kunde vända och det gav helt motsatt effekt var detta ett vapen man helst lät bli att använda. Det var först 1915 som man utvecklade vapen till lfygplan.
 • Versaillesfreden

  Versaillesfreden
  Detta var det avtal som slöts mellan segermakterna och Tyskland då första världskriget tog slut, underteckningen skedde i slottet i Versailles utanför Paris. Avtalet sa bland annat att Tyskland skulle ge upp marker och industrimarker till vinnarna, men också att Tysklands armé skulle minskas och att det var Tyskland som bar skulden för kriget.