Velfærdsstat

 • Medlem af FN

  Danmark blev 5. juni 1945 optaget som FN’s 50 medlem
 • Marshallhjælp

  Danmark modtager Marshallhælpen fra USA
  Den amerikanske Marshall-hjælp gav Danmark en tiltrængt saltvandsindsprøjtning af fremmed valuta. I årene 1948 til 1953 modtog Danmark i alt ca. 300 millioner dollars til investeringer (over 30 mia. kr. i 2010-kurser)
 • Medlem af Nato

  Danmark bliver medlem af NATO
 • Første supermarked

  Danmark åbner sit første supermarked
 • Ny grundlov

  Den nye grundlov
 • Bytteforhold forbedres

  Vesteuropæisk højkonjuktur
 • EFTA

  Danmark er med i oprettelsen af EFTA
 • Offentlig sygeforsikring

  Ved lov af 10. juni 1960 om den offentlige sygeforsikring blev kvinder, der som lønarbejdere var tilsluttet en obligatorisk dagpengeforsikring, berettiget til dagpenge under barselsorlov i op til 14 uger.
 • EF

  Danmark bliver medlem af EF
 • Bistandsloven

  Bistandsloven bliver indført. Man kan nu få offentlig forsørgelse af kommunen.