Økonomisk udvikling i Danmrk fra 1945-60

 • Steinckes socialreform og Kanslergadeforliget

  Steinckes socialreform og Kanslergadeforliget sætter rigtigt skub i velfærdsstaten
 • Period: to

  Genopbygning efter krigen

  Der kom en økonomisk vækst i Danmark på over 2%. Landbruget var stadig det vigtigste erhverv.
 • Melder sig ind i OEEC

  Danmark modtager Marshall-hjælpen og bliver en del af OEEC, der liberalisere handelslivet Europa. OEEC er en forkortelse af Organisation of European Economic Coorperation. OEED fordele 12 mia. blandt de europæiske lande.
 • Melder sig ind i NATO

  Da den kolde krig mellem supermagterne USA og Sovjetunionen efter et par års forløb var en åbenbar kendsgerning, valgte Danmark side og meldte sig i 1949 ind i det USA-dominerede NATO.
 • Levestandarten voksede

  Målt i bruttofaktorindkomst pr. indbygger blev gennemsnitsdanskerens levestandard fordoblet i løbet af 1800-tallet, fra 1900 til 1950 skete endnu en fordobling, men fra 1950 voksede levestandarden til det tredobbelte på bare 40 år. Det vil sige, at en almindelig dansker i omkring år 2000 materielt set har ca. 12 gange så meget til rådighed som en dansker på Frederik VIs tid i begyndelsen af 1800-tallet.
 • Betaler 20% i skat

  I 1950 betalte befolkningen i Danmark 20% af ders indkomst i skat
 • Loven om folkepension

 • Period: to

  Højkonjunktur

  I Danmark fik vi højkonjunktur. Den årlige vækst var på 5% og der var fuld beskæftigelse.
 • Melder os ind i EFTA

  EFTA er en forkortelse af European Free Trade Association
  En international frihandelsorganisation, som har den erklærede målsætning at fremme økonomisk udvikling gennem frihandel og fair konkurrence.
  EFTA var en forløber til EF.
 • Betaler 40% i skat

  I Danmark betalte man i 1970 omkring 40% i skat. De fleste af skattepengene blev brugt til undervisning, hospitaler og sociale udgifter. Dvs. Velfærdsstaten opstod i Danmark!
 • Bliver en del af EF