Krig

Hvilken økonomisk udvikling gennemgik Danmark fra 1945-60?

 • Period: to

  Genopbygning

  Denne periode var præget af genopbygning efter krigens økonomiske nedgang og af en begyndende integrering med andre vestlige lande. Landbruget var stadig det vigtigste erhverv, og den årlige økonomiske vækst lå på godt to procent.
 • 1947

  På udenrigsminister Marshalls initiativ iværksatte USA derfor i 1947 en kæmpemæssig hjælpeaktion for på en gang at sætte skub i den europæiske økonomi, at bekæmpe kommunismen og at knytte Europa nærmere til USA. Danmark modtog 1,7 milliarder.
 • Period: to

  1948-1949

  I april 1948 kom der fra svensk side et forslag om, at Sverige, Norge og Danmark skulle indlede forhandlinger om et nordisk forsvarsforbund. Sverige ville sikre sin neutralitet og forudsatte derfor, at forbundet skulle holde sig neutralt i øst-vest-konflikten. Norge derimod ønskede at holde døren åben til vestmagterne for i en nødsituation at kunne hente våben og hjælp derfra. Danmark forsøgte forgæves at mægle mellem de to standpunkter, og forhandlingerne brød sammen i januar 1949.
 • Danmark brød sin neutralitet og meldte sig ind i NATO (USA’s side).

  Danmark brød sin neutralitet og meldte sig ind i NATO (USA’s side).
 • I 1950erne var det på tale at have amerikanske flystyrker stationeret i Danmark, men regeringen sagde nej, ligesom man afslog at have atomvåben på dansk jord i fredstid.

 • Period: to

  Efterspørgsel og landbrug

  Her steg efterspørgslen og landbrugsproduktiviteten voksede med 50%