Danmarkshistorien

 • Period: Mar 18, 1050 to Mar 5, 1500

  Middelalder

 • Period: Mar 18, 1157 to Mar 1, 1182

  Valdemar Den Store

 • Period: Mar 18, 1202 to Mar 18, 1241

  Kong Valdemar Sejr

 • Mar 18, 1282

  Håndfæstning

  Håndfæstning
  Adel og kirke tvinger her kongen til at underskrive en håndfæstning der begrænser kongens magt. I de følgende 400 år må kongen underksirve en lignende håndfæstning for at blive valgt.
 • Mar 18, 1300

  Befolkningstal falder

  Befolkningstal falder
  Her er det slut med fremgang,befolkningstallet begynder at falde, jord og mange gårde lå øde hen.
 • Mar 18, 1348

  Pest

  Pest
  Her bliver cirka 1/4 af befolkningen udryddet af "Den sorte Død" eller pest.
 • Period: Mar 18, 1387 to Mar 18, 1412

  Dronning Magrethe den første

 • Mar 18, 1523

  Kong Christian 1513-1523

  Kong Christian 1513-1523
  Kong Christisn var en energidk konge, som ville styre kongemagten ved at støtte sig til borgere og bønder. Derfor blev han afsat og indsat som fange på Sønderborg Slot.
 • Mar 18, 1533

  Frederik I dør

  Frederik I dør
  Da Frederik I dør, ville det have været naturlogt at vælge han søn der også hed Christian til konge. Det katolske rigsråd tøvede dog da de vidste at han var ivrig tilhænger af Martin Luthers opgør med den katolske kirke.
 • Period: to

  Enevælden

  Enevælden
 • Moderne Danmark

  Moderne Danmark
  Efter 1750 grundlægges det moderne Danmark. Tekniske og struktuelle forandringer i landbruget fører til vækst i produktionen, som har været stadig stigende de sidste 250 år. Her lever 80% af befolkningen af landbrug.
 • Ophævelse af stavnsbåndet

  Ophævelse af stavnsbåndet
  Ophævelsen kom til at stå for et symbol for bondens nyvundne frihed.
 • Kritik af enevælden

  Kritik af enevælden
  Veluddannede borgere begynder at kritisere enevælden. De var tilhængere af liberalismen, og ønskede frihed for erhvervslivet. I stedet for Enevælde ønskede de Parlemantarisk Demokrati.
 • Slut på enevælde

  Slut på enevælde
  Frederik VII opgiver sin enevældige magt og nedskriver en ny grundlov der indførte en ny grundlov der indførte parlementrisk demokrati.
 • Neutralitetspolitik i miskredit

  Erindringerne fra besættelsen havde bragt den gamle neutralitetspolitik i miskredit. En "aldrig mere 9 april" stemning havde bredt sig.
 • Period: to

  Genopbygning og intergrering

  Perioden er præget af genobbygning efter krigens økonomiske nedgang, samt en begyndende integrering med andr vestlige lande.
 • FN-pagten

  FN-pagten
  Her kunne rigsdagen i fuld enighed ratificere FN-pagten, som Danmark desuden tilsluttede sig sammen med 49 andre lande.
 • Hjælpeaktion

  Hjælpeaktion
  På udenrigsministeren Marshalls initiativ igangsatte man en "hjælpeaktion" (Marshallhjælpen). Det var til formål at sætte skub i den europæiske økonomi, bekæmpe kommunismen og knytte Europa nærmere til USA.
 • Brobygger

  Brobygger
  Socialdemokratiske Hans Hedtoft påstår at Danmark ikke havde taget parti i den kolde kri, men virket som brobygger.
 • Sovjetisk pres

  Sovjetisk pres
  Ved et kup havde kommunisterne indtaget magten i Tjekkoslovakiet og havde foreslået en venskabspagt med Finland. Her frygtede man at danmark ville ligge under sovjetisk pres, og der muligvis forelå kuopplaner mod Danmark.
  Med baggrundsviden i dag ved man at der højst sandsynligt ikke forelå kupplaner, men mere en kold-krigsstemning, og den danske sikkerhedspolitik burde overvejes.
 • Period: to

  Marshallpenge til DK

  I perioden modtag Danmark 1,7 milliarder kroner som hjælp. Fire femtedele var som gave, og en femtedel var lån. Pengene var tiltrængte for Danmark.
 • Period: to

  Norfisk forsvarsforhandlinger

  Danmark Sverige og Norge forhandlede om et nordisk forsvaraforbund. Sverige ville sikre neutralitet, men Norge ville have støtte fra vesten. Danmark havnede et sted mellem de to, og forhandligerne brød sammen i 1949.
 • Danmarks indmeldelse i NATO

  Danmarks indmeldelse i NATO
  Efter et par år med Den Kolde Krig, valgte Danmark side og meldte sig i det USA-dominerede NATO. Økonomisk opgav Danmark også sin isolerede stilling, og knyttede sig tæt til vesteruropa gennem en række forskellige organisationer (OEEC, EFTA, EF)
 • 20% skat

  20% skat
  Her betaler danskerene 20% af deres indkomst til skat.
 • Period: to

  Øget mekanisering

  I 1950'erne blev øget mekanisering centralt i landbruget. Traktor kom til i stedet for heste, og håndholdt og håndkraft erstattet af malkemaskiner.
 • Period: to

  Stigning på landbrugsvarer

  Landbrugsproduktionen steg med 50%.
 • EF stfites

  EF stfites
  EF, eller Fællesmarkedet ("De Seks") var en toldunuion, altså et økonomisk samarbejde med indbyrdes frihandel og fælles ydre toldgrænser.
  I Ef var Vesttyskland, Frankrig, Italien, Holland, Belgien og Luxemborg
 • EFTA stiftes

  EFTA stiftes
  EFTA består sf England, Sverige, Norge, Danmark, Schweiz, Østrig og Portugal ("DE syv"), med indbyrdes frihandel
 • Enevælden begynder

  Enevælden begynder
 • 40% skat

  40% skat
  Her betaler danskerene over 40% af deres indkomst i skat.
 • Danmark bliver medlem af EF

  Danmark bliver medlem af EF
  Danmarks medlemskab i EF, gav store fordele i landbruget.
 • Period: to

  "Danmarkisering"

  Værnepligten udvides 12 - 18 måneder. Socialdemokrater og radikale fik NATO-engagementet ned på et mere "beskedent leje". Danmark bliver kritsiseret for at yde for lidt.
 • Andelsbevægelse

  Andelsbevægelse
  Fra 82 organiserede danske bønder sig i en andelsbevægelse og oprettede bl.a andelsmejerier og andelssalegteriger. Det skabte stor fremdrift inden for dansk landbrug både i kvantitet og kvalitet.-An