Dk

Danmarks økonomisk udvikling 1945-60

 • Statmagtens aktiver

  Efter 1945 udvidede statsmagten sine aktiviteter voldsomt med det formål at mindske lønforskelle, at støtte svagt stillede grupper i samfundet og at give borgerne en række servicetilbud.
  Kilde
 • Period: to

  Økonomisk opbygning

  Efter krigen begyndte en større økonomisk opbygning.
  Kilde
 • Marshalltraktaten

  Marshalltraktaten
  Danmark modtog - og lånte - penge fra USA. Den økonomiske balance steg.
  Kilde
 • Period: to

  Støtte

  Danmark modtog i årene 1948-1953 1,7 milliarder - 4/5 som gave, 1/5 som lån.
  Kilde
 • Skat

  Skat
  I 1950 betalte danskerne 20% af deres indkomst i skat. Denne stigning fortsatte til 40% i 1970.
  Kilde
 • Period: to

  De glade 60'ere

  Danmark oplevede sammen med andre lande en højkonjunktur af helt usædvanlig art. Der blev fuld beskæftigelse, og den årlige vækst kom helt op på ca. fem procent. Industrien overhalede landbruget både i antal beskæftigede og i værdien af produktion og eksport.
  Kilde