Middelalder

 • Period: 500 to Jan 1, 1450

  Middelalder

  Økonomisk og kulturel nedgang
  Feudalsamfund - kongen(lille magt) -> lensherre(stor magt) -> bønder(ingen magt)
  Naturalie økonomi - betalte med produkter
  Troskabsed - de var alle afhængige af hinanden
 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1300

  Højmiddelalder

  Økonomisk fremgang
  Øget produktion - fremskridt inden for landbrug
  Øget befolkningstal
 • Jan 1, 1076

  Kirken blev magtfuld

  Kirken vandt over den tyske kejser Henrik d. 4.
  - paverne var de eneste, der kunne læse og skrive = autoritet
  Investiturstriden = uenigheder om hvem der skulle udnævne biskopper
 • Jan 1, 1122

  Kirken vinder investiturstriden

  Slutter i konkordatet i worms
 • Period: Jan 1, 1300 to Jan 1, 1450

  Senmiddelalder

  Korstog
  Det feudale samfund kom under pres
  Bønderne blev rigere - da der var mere jord = godsejere kunne ikke få det samme udbytte af fæstebønderne
 • Jan 1, 1348

  Den Sorte Død

  Varede fra 1348-1350
  Pest = en fjerdedel af befolkningen døde
  Sygdommen opstod af rotter om ombord på handelsskibe fra Kina
  Man troede, at det var Guds straf