UE

 • TRACTAT DE PAÍS

  TRACTAT DE PAÍS
  Es tractava d'una comunitat internacional basada en el supranacionalisme i el dret internacional, dissenyat per a ajudar a l'economia d'Europa i aturar l'aparició de noves guerres mitjançant la integració dels Estats membres sota un mateix organisme.
 • CECA ARRIBA A ESPANYA

  CECA ARRIBA A ESPANYA
  Arriben 6 paísos a Espanya i entren a la CECA: Belgica, França, Italia, Luxemburg, Paisos Baixos i Alemanya.
  La CECA es una organització europea fundada despres de la segona guerra mundial per regular les industries de carbó i de l'acer, i va ser signada per aquest 6 paisos.
 • Integracions a la CEE

  Alemanya, Belgica, França, Italia, Luxemburg, Països Baixos
 • TRACTAT DE ROMA

  TRACTAT DE ROMA
  Besant-se en el gran èxit del CECA, els sis país fundadors amplien la seva cooperació a altres sectors econòmics i ho formalitzaven a traves de la firma de dos tractats, creen la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i la Comunitat Europea de l'energia Atòmica (EUROTOM)
 • Integracions a la CEE

  Dinamarca, Irlanda, Regne Unit (va abandonar la UE el 31 de gener de 2020)
 • Integracions de la CEE

  Grècia
 • La primera conferencia Intergovernamental

 • ESPANYA ENTRA A LA UNIÓ EUROPEA

  ESPANYA ENTRA A LA UNIÓ EUROPEA
  S'incorpora espanya en el nostre país a la Comunitat Econòmica Europea
 • Integracions a la CEE

  Espanya, Portugal
 • TRACTAT DE MAASTRICHT

  TRACTAT DE MAASTRICHT
  Aquests van ser els 12 estats que formaven membres d'aquest tractat: Bèlgica, Alemanya, Espanya, Italià, Països Baixos, Grècia, Irlanda, Franca, Dinamarca, Luxemburg, Portugal i Regne Unit.
  Maastricht va suposar la reforma dels tractats anteriors, i el tractat va ser firmat en el context del final de la Guerra Freda i la reunificació d'Alemanya.
 • Integracions de la CEE

  Àustria, Finlàndia, Suècia
 • LA INTRODUCCIÓ DE L'EURO

  LA INTRODUCCIÓ DE L'EURO
  El 1 de gener d'aquest any, es van posar en circulació els billets i monedas en euros en 12 paisos, amb una població total de 308 millons d'habitants. Aquest fet va construir el canvi de moneda mes important de la historia, i en ell van participar el sector bancari, les empresas de transport de fondos, el comerç minorista, la industria de maquines expendedoras i tots els ciutadants.
 • Integracions a la CEE

  Txèquia, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta i Polònia
 • Integracions a la CEE

  Bulgaria, Romania
 • Integracions a la CEE

  Croacia