სამუშაო შეხვედრა

  • შეხვედრა N2

    ამ შეხვედრაზე შევაჯამებთ მეორე სემესტრში განხორციელებულ აქტივობებს.
  • კათედრის სამუშაო შეხვედრა

    ამ შეხვედრაზე განვიხილავთ მეორე სემსტრში კათედრაზე განსახორციელებელ ღონისძიებებს.