Partes de celula social

Timeline sobre la cèl·lula

 • Robert Hook, Micrographia

  Robert Hook, Micrographia
  Al seu llibre Micrographia, Robert Hook descriu la cèl·lula per primera vegada a partir de les seves observacions del fel·logen. Hook però, no es capaç de percebre els orgànuls i el nucli cèl·lular ja que es tracta de cèl·lules mortes
 • Antonie van Leeuwenhoek

  Antonie van Leeuwenhoek
  Leeuwenhoek va ser un dels pares de la microscopia. Gràcies a les seves tècniques, va identificar microorganismes i organismes unicelulars inclosos protozoa i alguns bacteris. Amb el seu descobriment dels espermatozous i la fecundació va posar fi a la teoria de generació espontànea per als animals superiors o vertebrats.
 • Robert Brown

  Descripció del nucli cel·lular
 • Teoria cel·lular

  Theodor Schwann i Matthias Jakob Schleiden funden la teoria cel·lular, que descriu el següent:
  1. Tots els organismes vius estan composats d'una o més cèl·lules
  2. La cèl·lula és la unitat bàsica d'estructura i organització als organismes
  3. Les cèl·lules provenen de cèl·lules preexistents
 • Jan E. Purkinje

  Jan E. Purkinje
  Durant la seva carrera, Purkinje descriu el citoplasma cel·lular, a qui anomena "protoplasma", el plasma sanguini i les cèl·lules Purkinje, trobades al cerebellum,
 • Albert von Kolliker

  Albert von Kolliker
  En el seu estudi del teixit muscular, va descobrir granuls al sarcoplasme de les cèl·lules, que ara anomenem mitochondria.
 • Rudolf Virchow

  Rudolf Virchow
  Afegeix a la teoria del·lular la noció de que totes les cèl·lules provenen d'altres cèl·lules.
  Després d'estudiar el treball de Robert Remak, Virchow el publica com a propi.
 • Louis Pasteur

  Louis Pasteur
  Pasteur va aconseguir convèncer a Europa contra la teoria de generació espontània gràcies als seus experiments. També realitza estudis sobre el metabolisme dels llevats i la asèpsia.
 • Edouard Van Beneden

  En el seu treball, va descriure la meiosis a nivell cromosòmic.
 • Ernst Ruska

  Ernst Ruska
  Va construir el primer microscòpic de transmissió electrònica (TEM), pel qual va rebre el premi Nobel de física
 • Lynn Margulis

  Lynn Margulis
  El seu treball ha transformat la percepció sobre l'origen de les cèl·lules eukariotes. La seva teoria de la simbiogenesis hipotitza l'origen bacterià del mitocondri i altres orgànuls.