Teoria Cel·lular

Timeline created by oriol isernn
 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Va descubrir les cèl·lules observant per el microscopi una làmina de suro i va veure que tenia forma de cel·la i li va posar el no m de cel·lula.
 • Anton Van Leeuwenhoeck

  Anton Van Leeuwenhoeck
  Amb la ajuda del microscopi i va descobrir que hi havien diferents tipus de cel·lules.
 • Jakob Schleiden

  Jakob Schleiden
  Va descobrir que els vegatals tambe estan formats per cel·lules.
 • Theodor Schwann

  Theodor Schwann
  Va descobrirde les cèl·lules de Schwann i també va descobrir que tots els animals estaven fets de cèl·lules, exepte el teixit nervios
 • Rudolf Virchow

  Rudolf Virchow
  Va dir que tota cèl·lula prové d'una altre cèl·lula i ho va demostrar.
 • Santiago Ramon y Cajal

  Santiago Ramon y Cajal
  Va decobrir cel·lules en el teixit nervios.