teoria cel·lular

 • Robert Hooke

  Robert Hooke va descobrir la cèl·lula observant un suro amb el microscopi, Va ser ell qui li va donar el nom.
 • Antonie Van Leewenhoek

  Va inventar el microscopi elèctric, ja que el normal no servia. Va ser el que va descobrir que tot està format de cèl·lules.
 • Jakob Schleiden

  va observar tot tipus de vegetals arribant a la conclusió de que estaven formats de cèl·lules vegetals.
 • Theodor Schwann

  Va ser el descobridor de la cèl·lula de Scwann, i va observar els animals descobrint que tots estaven fets de cèl·lules.
 • Rudolf Virchow

  Va ser el que va arribar a la conclusió de que la cèl·lula es formava a partir d'una altra cèl·lula, a molta gent li va semblar rara la idea. "Ominis cel.lula ex cellula".
 • Louis Pasteur

  va demostrar que la teoria de la generació expontània en que creia la gent era falsa, ho va fer deixan que unes bacteries es morissin, va deixar tres dies en matrassos aforats (un tancat i un obert) va veure que en un hi havien éssers vius i a l'altre no . Així es va adonar de que entraven de l'exterior.