Tema 5: Romerriget

Timeline created by facebooker_2151766081818551
In History
 • -750 BCE

  Rom grundlægges

 • -500 BCE

  Romerne smider den etrustiske konge ud

 • -100 BCE

  Marius´ hærreform

 • -58 BCE

  Cæsar indleder erobringen af Gallien

 • -44 BCE

  Cæsar myrdes af en gruppe senatorer

 • -22 BCE

  Augustus udnævnes til "Princeps senatus" for levet tid

  "Princeps senatus" betyder senatets førstemand
 • 14

  Augustus dør - Tiberiud efterfølger ham som kejser

 • 212

  Rommerne bliver statsborgere

 • 212

  I hæren havde romerne ikke-romer som var fangere, men det blev ophørt med Caracallas borgerretsforordning

 • 312

  Der var to kejser

 • 313

  Den romerske kejser, Konstantin d. Store lader sig døbe og gør kristendom til den officielle religion i romerriget

 • 313

  Kejseren optræder som solens eller Jupiters repræsentant på Jorden, inden Kristendommen

 • 324

  Den ene kejser, konstanitin I, tog magten over hele riget

 • 330

  Antallet af senatorer stiger kraftigt også som følge af Konstantinopel herefter

 • 391

  Dyrkelsen af alle andre religioner ende kristendom blev forbudt

 • 395

  Rommerriget deles i to dele

  Det Vestromerske Rige (med hovedstad i Rom) og Det Østromerske Rige (med hovedstad i Byzanz (som i dag hedder Istanbil))
 • 410

  Gotekongen Alarik erobrede og plyndrede Rom og han oprettede siden et uafhængigt rige i Sydgallien og Spanien

 • 451

  Vandalerne erobrede og plyndrede Rom og besatte Sicilien

 • 476

  Byen Rom erobrers af germanske stammer og den sidste (vest) romerske kejser afsættes = afslutningen på Romerriget

 • 476

  Riget gik i opløsning i stammestater og den sidste vestromerske kejser blev afsat af germanerhøvdingen Odovaker

 • 1453

  Det sidste østromerske Rige blev først endelig opløst af tyrkerne

 • Period:
  -750 BCE
  to
  -500 BCE

  Etrustiske konger styre Ro

 • Period:
  -500 BCE
  to
  -270 BCE

  Rom underlægger sig den italienske halvø

 • Period:
  -264 BCE
  to
  -241 BCE

  1. Puniske krig

 • Period:
  -218 BCE
  to
  -202 BCE

  2. Puniske krig

 • Period:
  -149 BCE
  to
  -146 BCE

  2. Puniske krig

 • Period:
  -88 BCE
  to
  -82 BCE

  Borgerkrig

 • Period:
  -49 BCE
  to
  -45 BCE

  Borgerkrig mellem Cæsar og Pompejus

 • Period:
  -44 BCE
  to
  -31 BCE

  Borgerkrig - Augustus ender med at vinde krigen

 • Period:
  -33 BCE
  to
  -23 BCE

  Octavian (=Augustus) lader sig vælge som konsul hvert år

 • Period:
  -31 BCE
  to
  -14 BCE

  Augustus er Roms magtfulde mand og gennemfører politik, hvor han på overfladen genindfører republikken, men reelt skaber et kejserrige med ham selv som Roms første kejser

 • Period:
  14
  to
  68

  Efter Augustus´ død i 14 evt. og frem til år 68 blev medlemmer af Cæsar og Augustus´ familie kejser

 • Period:
  68
  to
  235

  Den siddende kejser adopterer en dygtig mand som arving

 • Period:
  212
  to
  476

  Den sene kejsertid

 • Period:
  235
  to
  476

  Generaler benytter sin kontrol over hæren til at blive kejser