Tema 5: Antikken

Timeline created by Marinus Kjølby Christensen
 • -750 BCE

  Roms grundlæggelse

 • -750 BCE

  Storstilet græsk kolonisation af syd-Italien.

 • -338 BCE

  Philip af Makedonien erobrer hele Grækenland

 • -100 BCE

  Marius' hærreform

 • -58 BCE

  Cæsar indleder erobringen af Gallien

 • -44 BCE

  Julius Cæsar bliver snigmyrdet

 • -22 BCE

  Augustus udnævnes til Princeps senatus (=senatets førstemand) for livstid

 • 14

  Augustus dør - Tiberius efterfølger ham som kejser

 • 14

  Den romerske kejser, Konstantin d. Store, lader sig døbe

  og gør hermed kristendommen til den officielle religion i Romerriget.
 • 212

  Kejser Caracallas anerkendelse af alle frie indbyggere i romerriget som romerske statsborgere

  Starten af den sene kejsertid
 • 312

  Tetrarkiet går i vasken, og der er nu kun to kejsere

 • 324

  Konstantin I tager, på trods af tetrarkiet, alene magten over hele riget

 • 395

  Romerriget deles i to dele

  Det Vestromerske Rige (med hovedstad i Rom) og Det Østromerske Rige (med hovedstad i Byzanz (=Istanbul))
 • 410

  Alariks hær erobrede og plyndrede Rom, og han oprettede siden et uafhængigt rige i Sydgallien og Spanien

 • 451

  Det lykkedes romerne i samarbejde med germanske stammer at slå hunnerne i Nordvest-Gallien

 • 470

  Rom erobres - Romerrigets afslutning

 • 476

  Den sidste vestromerske kejser bliver afsat af germanerhøvdingen Odovaker

 • 1453

  De sidste rester af det østromerske rige, heriblandt Konstantinopel og i Grækenland, blev endelig opløst af tyrkerne

 • Period:
  -750 BCE
  to
  -500 BCE

  Rom smed de etruskiske konger ud

  Den etrustiske konge smides ud af rom i år 500 fvt.
 • Period:
  -500 BCE
  to
  -270 BCE

  Rom underlægger sig den italienske halvø

 • Period:
  -499 BCE
  to
  -449 BCE

  Perserkrigene

  De græske bystater forener sig og besejre ”supermagten”
 • Period:
  -431 BCE
  to
  -404 BCE

  Den peloponnesiske krig

 • Period:
  -332 BCE
  to
  -325 BCE

  Philips søn, Alexander d. Store erobrer hele perserriget

 • Period:
  -264 BCE
  to
  -241 BCE

  1. puniske krig

 • Period:
  -218 BCE
  to
  -202 BCE

  2. puniske krig

 • Period:
  -149 BCE
  to
  -146 BCE

  3. puniske krig

 • Period:
  -100 BCE
  to
  -44 BCE

  Gaius Julius Cæsar Levetid

 • Period:
  -88 BCE
  to
  -82 BCE

  Borgerkrig i Rom

 • Period:
  -49 BCE
  to
  -45 BCE

  Borgerkrig mellem Cæsar og Pompejus

 • Period:
  -44 BCE
  to
  -31 BCE

  Borgerkrig - Augustus ender med at vinde krigen

 • Period:
  -40 BCE
  to
  -14 BCE

  Cæsar og Augustus indfører kejserdømmet

 • Period:
  -33 BCE
  to
  -23 BCE

  Octavian (=Augustus) lader sig vælge som konsul hvert år

 • Period:
  -31 BCE
  to
  -14 BCE

  Augustus er Roms mest magtfulde mand og gennemfører en politik, hvor han på overfladen genindfører republikken, men reelt skaber et kejserrige med ham selv som Roms første kejser.

 • Period:
  14
  to
  68

  Efter Augustus død i 14 evt. og frem til år 68 blev medlemmer af Cæsar og Augustus' familie kejsere.

 • Period:
  68
  to
  235

  Den siddende kejser adopterer en dygtig mand som arving

 • Period:
  212
  to
  476

  Den sene kejsertid

 • Period:
  235
  to
  476

  Generaler benytter sin kontrol over hæren til at blive kejser

 • Period:
  284
  to
  305

  Den sidste soldaterkejser

  Soldaterkejseren Diocletian indledte et reformprogram. Diocletian indførte et fire-kejsersystem, det såkaldte tetrarki.