Tema 5: Romerriget

 • 750 BCE

  Rom grundlægges

 • Period: 750 BCE to 500 BCE

  Etrustiske konger styrer Rom

 • 500 BCE

  Romerne smider den sidste etruskiske konge ud

 • Period: 500 BCE to 270 BCE

  Rom underlægger sig den italienske halvø

 • Period: 264 BCE to 241 BCE

  1. Puniske krig

 • Period: 218 BCE to 202

  2. Puniske krig

 • Period: 149 BCE to 146 BCE

  3. Puniske krig

 • 100 BCE

  Marius' hærreform

 • Period: 88 BCE to 82 BCE

  Borgerkrig

 • 58 BCE

  Cæsar indleder erobringer af Gallien

 • Period: 49 BCE to 45 BCE

  Borgerkrig med Cæsar og Pompejus

 • 44 BCE

  Cæsar myrdes af en gruppe senatorer

 • Period: 44 BCE to 31 BCE

  Borgerkrig

  Augustus ender med at vinde krigen
 • Period: 33 BCE to 23 BCE

  Octavian (Augustus)

  Augustus lader sig vælge som konsul
 • Period: 31 BCE to 14

  Augustus er Roms mest magtfulde mand

  Han gennemfører en politik, hvor han på overfladen genindfører republikken, men reelt skaber han et kejserrige med ham selv som Roms første kejser. for første gang i generationer hersker der fred i Romerriget under Augustus
 • 22 BCE

  Augustus udnævnes til Princips senatus (=senatets førstemand)

 • 14

  Augustus dør

 • Period: 14 to 68

  Agustus' død i 14 evt og frem til år 68 evt

  Der blev medlemmer af Cæsar og Augustus' familie kejsere
 • Period: 68 to 235

  Den siddende kejser adopterer en dygtig mand som arving

 • 212

  Den sene kejsertid

  Den sene kejsertid strækker sig fra kejser Caracallas anerkendelse af alle frie indbyggere i romerriget som romerske statsborgere i 212 e.kr.
 • Period: 235 to 476

  Generaler benytter sin kontrol over hæren til at blive kejser

 • Period: 312 to 324

  Kun to kejsere

  kondtanin I, tog magten over hele riget, men efter ham var der almindeligvis atter to kejsere ad gangen
 • 313

  Den romerske kejser, Konstantin d. store

  Han lader sig døbe og gør kristendom til den officielle religion i romerriget
 • 313

  Konstantin I

  Konstantin I accepterede i 313 e.kr kristendommen på linje med andre religioner og i praksis begunstigede han hidtil forfulgte religion.
 • 330

  Antallet af senatorer stiger kraftigt

  også som følge af oprettelsen af et nyt senat i Konstantionopeæ efter 330 e.kr.
 • 391

  Dyrkelsen af alle andre religioner end kristendommen blev forbudt

 • 395

  Romerriget deles i to dele

  Det Vestromerske Rige (med hovedstad i Rom) og Det Østromerske Rige (med hovedstad i Byzanz (som i dag hedder istanbul))
 • 410

  Rom

  I 410 e.kr var Rom erobret og plyndret af Alariks mænd, og han oprettede siden et uafhængigt rige i sydgallien og spanien.
 • 451

  Det vestromerske rige

  i 451 e.kr erobrede og plyndrede vandalerne alligevel Rom og besatte sicilien.
 • 451

  Det lykkedes det romerne at slå hunnerne i Nordvest-Gallien

  i samarbejde med germanske stammer
 • 476

  Byen Rom erobres af og den sidste (vest) romerske kejser afsættes

  = afslutningen på Romerriget
 • 476

  Romerske centralmagt

  den romerske centralmagt i Ravenna i norditalien kunne ikke forhindre rigets opløsning i stammestater og i 476 e.kr blev den sidste vestromerske kejser afsat af garmanerhøvdingen Odovaker.
 • 1453

  Det østromerske rige

  Det østromerske rige vedblev at eksistere og de sidste rester heraf omkring Konstantinopel og i grækenland blev først endelig opløst af tyrkerne i 1453.