Tema 5. Romerriget

 • 750 BCE

  Rom grundlægges

  750 fkr
 • Period: 750 BCE to 500 BCE

  Etruskiske konger styrer Rom

 • 500 BCE

  Rommerne smider sidste etrustiske konge ud

 • Period: 500 BCE to 270 BCE

  Rom underlægger sig den italienske halvø

 • Period: 264 BCE to 241 BCE

  1. puniske krig

 • Period: 218 BCE to 202 BCE

  2. puniske krig

 • Period: 149 BCE to 146 BCE

  3. puniske krig

 • 100 BCE

  Marius´hærreform

 • Period: 88 BCE to 82 BCE

  borgerkrig

 • 58 BCE

  cæsar indleder erobringen af Gallien

 • Period: 49 BCE to 45 BCE

  Borgerkrig mellem cæsar og pompejus

 • 44 BCE

  cæsar myrdes af en gruppe senatorer

  det sker d. 15 marts
 • Period: 44 BCE to 31 BCE

  Borgerkrig- Augustus ender med at vinde krigen

 • Period: 33 BCE to 23 BCE

  octavian(=Augustus) lader sig vælge som konsul hvert år

 • Period: 31 BCE to 14

  Augustus er roms mest magtfulde mand

  Augustus er roms mest magtfulde mand og gennemfører en politik, hvor han på overfladen gennemfører republikken, men reelt skaber et kejserrige med ham selv som roms første kejser.
 • 22 BCE

  Augustus udnævnes til princeps senatus (=senatets førstemand) for livstid

 • 14

  Augustus dør - tiberius efterfølger ham som kejser

 • Period: 14 to 68

  medlemmer af cæsars og augustus´familie bliver kejsere

  efter augustus´død i 14 evt. og frem til år 68 blev medlemmer af cæsar og augustus´familie kejsere
 • Period: 68 to 235

  den siddende kejser adopterer en dygtig mand som arving

 • 212

  Starten på den sene kejsertid

  Kejser Caracallas anderkendes af alle frie indbyggere i romerriget som romersk statsborger i 212 e.Kr.
 • Period: 235 to 476

  Generaler benytter sin kontrol over hæren til at blive kejser

 • 313

  Romerske kejser konstantin d. store gør romerne kristne

  Den romerske kejser, konstantin d. store lader sig døbe og gør kristendom til den officielle religion i romerriget
 • 313

  accept af Kristendommen

  Kejser Konstantin accepterede i 313 e.Kr. kristendommen på linje med andre religioner, og i praksis begunstigede han den hidtil forfulgte religion
 • 324

  Konstantin I tog magten over hele riget

  allerede i 312 e.Kr var der kun to kejsere, og i 324 e.Kr tog den ene Konstantin I, magten over hele riget.
 • 330

  Oprettelsen af et nyt senat i Konstantinopel

  Antallet af senatorer stiger kraftigt også som følge af oprettelsen af et nyt senat i Konstantinopel efter 330 e.Kr.
 • 391

  Dyrkelsen af alle andre religioner end kristendommen er forbudt

  i 391 e.Kr. bliver dyrkelsen af alle andre religioner end kristendommen forbudt.
 • 395

  Romerriget deles i to:

  romerriget deles i to dele: Det vestromerske rige (med hovedstad i rom) og det østromerske rige (med hovedstad i Byzanz, som hedder istanbul i dag)
 • 410

  Goterkongen Alariks hær erobrede og plyndrede rom

  Goterkongen Alariks hær erobrede og plyndrede rom i 410 e.Kr, og han oprettede siden et uafhængigt rige i syd-gallien og Spanien.
 • 451

  Romerne slår Nordvest Gallien i samarbejde med germanske stammer

  I 451 e.Kr. lykkedes de romerne i samarbejde med germanske stammer at slå hunnerne i Nordvest Gallien.
 • 476

  Afsættelsen af den sidste kejser i det Vestromerske rige.

  Afsættelsen af den sidste kejser i det Vestromerske rige i 476 e.Kr. han blev afsat af germanerhøvdingen Odovaker
 • 1453

  De sidste rester af de Østromerske rige opløses af tyrkerne

  De sidste rester af de Østromerske rige, omkring Konstantinopel og Grækenland opløses af tyrkerne, i 1453.