Tema 5: Romerriget

Timeline created by anebjerrea
In History
 • 750 BCE

  Roms grundlægges (ca. årstal)

 • 500 BCE

  Romerne smider den sidste etruskiske konge ud (ca. årstal)

 • Period: 500 BCE to 270 BCE

  Rom underlægger sig den italienske halvø

 • Period: 264 BCE to 241 BCE

  Første puniske krig

  Den første puniske krig mellem 264 og 241 f.Kr. blev udløst af Karthagos ekspansion på Sicilien. Det så romerne som en trussel mod Rom og deres dominans på den italiske halvø. Krigen blev mest udkæmpet på havet og endte med, at Rom vandt Sicilien, Sardinien, Korsika og de Baleariske Øer fra Karthago. Herefter havde Karthago kun besiddelser i Nordafrika og på den iberiske halvø.
 • Period: 218 BCE to 201 BCE

  Anden puniske krig

  Den anden puniske krig varede fra 218 til 201 f.Kr.. Forinden havde Karthagos med general Hannibal ekspanderet kraftigt på den iberiske halvø. Krigen er mest berømt for Hannibals togt over Alperne med elefanter og hans sejre over romerne 218-216 f.Kr., især slaget ved Cannae 216 f.Kr.. Krigen endte dog med Roms sejr, der fratog Kartago alle besiddelser pånær landområdet omkring selve byen i Nordafrika.
 • Period: 149 BCE to 146 BCE

  Tredje puniske krig

  Den tredje puniske krig mellem 149 og 146 f.Kr. var en lang belejring af Karthago og endte med byens fuldstændige ødelæggelse.
 • 100 BCE

  Marius hærreform

  For at skaffe tilstrækkeligt med tropper mod Kimbrerne, som han slog afgørende i 101. f.Kr., indførte han en reform af hærens rekruttering, idet han hvervede soldater blandt de besiddelsesløse borgere mod løfte om del i byttet, aflønning og en pensionering i form af jord efter endt tjeneste. Hermed blev soldaterne afhængige af feltherren. De blev i praksis hans klienter og kunne bruges til at støtte hans politiske ambitioner. Denne løsning på rekruttering fik vidtrækkende betydning for senrepub.
 • Period: 100 BCE to 44 BCE

  Cæsars livstid

  Gaius Julius Cæsar, der levede fra 100-44 f.Kr., er den mest berømte af alle romerske herskere. Han erobrede mere land end nogen anden romer. Han forvandlede republikken til et kejserrige - men var ude af stand til at forebygge snigmordet på sig selv.
  Se mere : http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Romerriget/Romerriget_til_ca._27_f.Kr./Gajus_Julius_Cæsar
 • Period: 31 BCE to 14

  Augustus er kejser

  Cæsars adoptivsøn, der levede fra 63 f.Kr. til 14 e.Kr. https://historienet.dk/civilisationer/romerriget/kejser-augustus-loej-sig-til-magten-i-rom
 • 14

  Augustus dør - Tiberius efterfølger

 • Period: 14 to 68

  Medlemmer af Augustus og Cæsars familie blev kejsere

 • 22

  Augustus udnævnes til senatets førstemand på livstid (Princeps senatus)

 • Period: 68 to 235

  Den siddende kejser adopterer en dygtig mand som arving

 • 212

  Caracalles anerkender alle frie borgere som romerske statsborgere

  Denne forordning tjente sikkert flere formål (se s. 68). Denne begivenhed markerer den sene kejsertids begyndelse.
 • Period: 235 to 476

  Generaler benytter sin kontrol over hæren til at blive kejser

 • 313

  Den romerske kejser, Konstantin d. Store, lader sig døbe

  Og gør hermed kristendommen til den officielle religion i Romerriget.
 • 313

  Konstantin I accepterede kristendommen på linje med andre religioner

  I skarp konkurrence med andre kulter, der også trængte frem i kejsertiden, fik kristendommen stadig flere tilhængere. Det skyldes at lighedsbudskabet appellerede til de lavere sociale lag og andre undertrykte grupper.
  De kristne blev inden denne begivenhed forfulgt, men med meget forskellig intensitet alt efter statens og de lokale samfunds sociale og økonomiske forhold.
 • 324

  Konstantin 1. tager magten i hele Romerriget

  Tidligere havde der været et fire-kejser system, men i året 312 e.Kr var der kun to kejsere, og i 324 e.Kr. tog den ene, Konstantin I, magten over hele riget. Efter ham var der almindeligvis to kejsere ad gangen.
 • 330

  Oprettelsen af et nyt senat i Konstantinopel

  Antallet af senatorer stiger
 • 391

  Dyrkelsen af andre religioner end kristendom forbydes

  Efter midten af 300-tallet blev de ikke-kristne tilhængere udsat for forfølgelser.
 • 395

  Romerriget deles i to dele

  De to dele er Det Vestromerske Rige (hovedstad i Rom) og Det Østromerske Rige (hovedstad i Byranz - i dag Istanbul).
 • 410

  Goterkongen Alarik erobrede og plyndrede Rom

  Goterkongen etablerede efterfølgende et uafhængigt rige i Sydgallien og Spanien.
 • 451

  Romerne slog hunnerne i samarbejde med germanske stammer

  Romerne slog i samarbejde med germanske stammer hunnerne i Nordvest-Gallien.
 • 475

  Rom erobres af germanske stammer

 • 476

  Den sidste vestromerske kejser afsættes

  Den romerske centralmagt i Ravenna i Norditalien kunne ikke forhindre rigets opløsning i stammestater, og i 476 e.Kr blev den sidste vestromerske kejser afsat af germanerhøvdingen Odovaker.
 • Period: 750 to 500

  Etruskiske konger styrer Rom

  Se "Etruskerne" på Onenote.
 • 1453

  Det østromerske rige bryder sammen

  I 1453 erobrede de muslimske tyrkere Konstantinopel og gjorde ende på et kejserrige, der havde bestået i over 1100 år.