Antikkens Grækenland f.Kr. 750 til f.Kr. 300

Timeline created by Kat.HI_1z
In History
 • 750 BCE

  Kolonitiden fra f.Kr. 750 til f.Kr. 550

  I årerne f.Kr. 750 til f.Kr. 550 rejste mange grækere i organiserede grupper af sted fra de enkelte bystater og grundlagde kolonier især ved Sortehavet (Syditalien og på Sicilien).
  - Bedre korndykning, bedre økonomi (solgte billigere til moderbyen)
  - Dårligt i moderbyen (bønder forlader, godsejere tager jord til vin og oliven)
  - Bønder bliver søfolk, håndværkere (økonomisk magt til borgerne/politiskmagt godsejere=starter politisk kamp=demokratisk styreform
 • 750 BCE

  Guderne til beslutning

 • 750 BCE

  Polis/Oldgræske bystat -ca. 750 f.Kr.-550 e.Kr.

 • 510 BCE

  Athens politiske udvikling (f.Kr. 510)

  I år 510 fordrev athenerne den sidste tyran, og udviklede sig til et folkestyre (demokrati).
  - Suveræniteten (øverste myndighed)=hos folket (vedtog love, valgte statens embedsmænd). Embeder som hærfører og skatmester blev valgt af kvalifikationer.
  - Brugte direkte demokrati (debat, afstemning)- stemmeberettigede (frie borgerlige mænd) kunne møde op på folkeforsamlingen/Pnyx (5-10.000 mennesker)
  - Råd på 500 mand, hvoraf 50 hver måned udgjorde et forretningsforslag fx. Perikles
 • 500 BCE

  Starten på Perserkrigene f.Kr. 500

 • 500 BCE

  Athens politiske udvikling (f.Kr. 500)

 • 490 BCE

  Perserkrigene (f.Kr. 490-f.Kr. 479)

 • 480 BCE

  Perserkrigene-Søslaget (f.Kr. 490-f.Kr. 479)

  Søslaget ender med at den athenske generalen Themistokles vil sætte kampen op mod den persiske flåde. Den persiske flåde blev logget ind ved stræderne af Salamis, og derfor fik svært at manøvre. Derfor selv i undertal sank den græske flåde de 300 persiske skibe. Efter slaget rejste Xerxes hjem mod Asien/Mellemøsten.
 • 480 BCE

  Guderne- Tegn til Athen

  Den offergave som de plejer at give til helligdommens beskytter i Athen blev ikke spist så de var sikre på selv vogteren måtte have forladt Athen - Derfor flygtede folket
 • 431 BCE

  Peloponnenesiske Krig Start (f.Kr. 431-f.Kr. 404)

  En af de længste krige: Den peloponnenesiske Krig med Athen og Det deliske Søforbund mod Sparta og dens allierede i Det pepeloponnenesiske Forbund.
  - Ideologisk krig: Athen/demokratisk styrereform i mod oligarki (fåmandsvælge/overklassestyre)
 • 404 BCE

  Peloponnenesiske Krig Slut (f.Kr. 431-f.Kr. 404)

  Spartiaterne erobret land (ejendomsretten til jorden-dyrket af bønder+slaver)
  - For magt opdrog de deres sønder, lydige soldater sammen i fælleskabet.
  - Athenerne gode i hav, Spartanerne gode på land.
  - Athen angreb men Spartanernes flåde med perserne var større.
  - Athen accesepterede fredsbetingelserne først men senere forsatte krigene.
  - I 338 efter Grækenlands erobring blev der fred (Filip/makedoner)
 • 400 BCE

  Græsk kultur (f.Kr. 400)

  Miljø: fantasi, engagement, eksperimenter og nytænkning.
  Fagområder: zoologi, botanik, logik, matematik, samfundsvidenskab, lægevidenskab.
  Religøse fester: opførte teaterstykker=udviklede sig til dramaer, moderne teater, komedie. Konkurrenser med løb , spring, spydkast=vor tids idræt. Olympiskelege-Olympia
  Kunst: lærte af ægypterne, emne "Mennesket selv"-idealistisk fremhævelse af skønheden.
 • 400 BCE

  Græsk kultur - Lægevidenskab(f.Kr. 400)

 • 384 BCE

  Demosthenes og Filip 2. - 384-322 f.Kr og 382 f.Kr. til 336 f.Kr.

  I 300-tallet f.Kr. sukkede Athen efter tidligere tiders storhedstid og især én mand, Demosthenes, forsøgte med ivrig politisk virksomhed at styrke Athen over for en ny stormagt, Makedonien, hvor en umådelig hård negl var konge, nemlig Filip 2. Videnskabeligt var Athen dog godt med, især igennem filosoffen Platons nyåbnede filosofiske læreanstalt.
 • 300

  Hellenismen (f.Kr. 300-0)

  I de følgende århundreder udvandrede græske kunstnere, købmænd, embedsmænd til nye stater (ved det østlige Middelhav)=ny international kultur/elite kultur "Hellenismen" (præget af græsk sprog, kultur) til de rige
  De fattige/almindelige borger levede efter de gamle orientalske traditioner.
  - Romeriget bredte "hellenistiske kultur" hen mod Kristi fødsel.
 • 338

  Makedonien Kongerige (f.Kr. 300)

  I det nordlige Grækenland, kongerige Makedonien. Kong Filip tog magten i hele Grækenland, hans søn Alexander den Store erobrede på krigstogt hele perserriget.
  Alexander-død år 323 = kongeriget splittes mellem hans generaler (dem og deres efterkommere regerede i Ægypten, Syrien og andre mellemøstlige stater)