Studiegruppe 1 - Tidslinje 500 f.kr. - 500

By Divinus
 • 146

  146 f.kr. Rom erobrer Grækenland

  Den græske by Korinth bliver jævnet med jorden af den romerske hær, hvilket ender ud i at Grækenland bliver en romersk provins.
 • 201

  201 f.kr. Den anden puniske krig slutter

  50 år senere efter krigen var slut, ødelagde Rom byen definitivt og kaldte derefter området for Provinsen Afrika.
 • 241

  241 f.kr. Den første Puniske krig slutter.

  Rom erobrede Sicilien, Korsika og Sardinien fra byen Karthago.
 • 264

  264 f.kr. Den første Puniske krig.

  Rom begynder at angribe omkringliggende lande (Sicilien, Korsika og Sardinien fra byen Karthago (nuværende Tunesien). De optræder som imperialister, dog gik de ind for, at der skulle være et formål med at erobre lande. De såkaldte "retfærdige krige".
 • 270

  270 f.kr. Rom råder over Italien.

  Bystaterne i Italien er på nuværende tidspunkt underlagt Rom. Romerne indgik en bilateral traktat (afgive jord, stille soldater, følge Roms ønsker. Romerne blandede sig ikke i indre forhold og staterne skulle ikke betale skat til Rom. (herefter forbundsfæller).
 • 500

  500 fkr. Rom "en ubetydelig bystat". De lokale krige begynder.

  Omkring 500 f.kr. var Rom blot en lille ubetydlig bystat. Dog begyndte krige mod bystaterne i Italien at hænde. Især Rom indtog bystater.
 • År 0, Rom udvider Imperiet.

  Omkring år 0 var alle landene omkring Middelhavet underlagt Rom. De blev styret af en enevældig romersk statholder (Provinserne skulle betale høje skatter til Rom).
 • 218 f.kr. Den anden puniske krig

  Rom erklærede Karthago krig, fordi Hanibal vandrede mod Alperne med en stor hær. Rom sendte så en hær mod Spanien og indgik en fredsaftale. Rom besejrede Karthago (Nordafrika) og måtte underlægge sig Rom. Endvidere mistede Karthago Spanien.
 • 197 f.kr. Grækenland bliver befriet Kong Filip af Makedonien

  Tre græske bystater hendvendte sig til Rom, hvilket endte med, at de græske bystater blev befriet af Rom.