Szamhalmaz

Számhalmazok

By luw91k
 • 1 CE

  Természetes számok

  Természetes számok
  Ez a halmaz tartalmazza a pozitív egész számokat https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetes_sz%C3%A1mok
 • 2

  Természetes számok és a nulla

  Természetes számok és a nulla
  Gyakori, hogy a természetes számok halmazába a nullát is beleteszik, de általánosan ez egy halmazbővítést jelent.
  Tehát ez a halmaz már a nem negatív egész számokat tartalmazza.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetes_sz%C3%A1mok
 • 3

  Egész számok

  Egész számok
  Minden pozitív és negatív egész számot, valamint a nullát is tartalmazza.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9sz_sz%C3%A1mok
 • 4

  Páros páratlan számok

  Páros páratlan számok
  Nem kifejezetten nevezetes számhalmazokról van szó, de az egész számok halmazát két részre oszthatjuk a segítségükkel. Ez egy igen hasznos felbontása az egész számoknak.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ros_%C3%A9s_p%C3%A1ratlan_sz%C3%A1mok
 • 5

  Racionális számok

  Racionális számok
  Definíció: ezek azon számok, melyek felírhatók két egsész szám hányadosaként.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Racion%C3%A1lis_sz%C3%A1mok
 • 6

  Véges és végtelen szakasos tizedes törtek

  Véges és végtelen szakasos tizedes törtek
  A racionális számok halmazát erre a két kisebb halmazra lehet felosztani. Itt arról van szó, hogy amikor egy számot tizedes tört alakban írunk fel, akkor a pontos vessző után hány számot kell leírnunk. Ha végtelent, akkor fontos, hogy ezekben a számokban legyen ismétlődés. Pl.: 1/3 = 0,33333333..... és itt a 3-as ismétlődik.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Tizedest%C3%B6rt
 • 7

  Irracionális számok

  Irracionális számok
  Definició: nem írhatóak fel két egész szám hányadosaként. Ezen számok tizedes tört alakját hívjuk nem szakaszos végtelen tizedes törteknek.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Irracion%C3%A1lis_sz%C3%A1mok
 • 8

  Valós számok

  Valós számok
  A valós számok halmaza valójában a racionális és az irracionális számok halmazának uniója. Sokszor rosszul szerepel ábrákon, de az irracionális számok halmaza nem tartalmazza a racionális számok halmazát (ez a definíciókból is következik).
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s_sz%C3%A1mok
 • 9

  Komplex számok

  Komplex számok
  Ezen számhalmazzal csak középsikolában matematika fakultáción vagy egyetemen találkozunk általában. Ezen számhalmaz úgynevezett két dimenziós számokat tartalmaz. Bevezetésének célja a negatív számokból vont pároskitevőjű hatványok értelmezése volt. Ezen számok "a+b*i" alakban írhatóak fel, ahol "a" és "b" valós számok és "i"-re igaz, hogy a négyzete az -1.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Komplex_sz%C3%A1mok
 • 10

  Kvaterniók

  Kvaterniók
  Ezekről általában az ember nem is hall egész élete során, kivéve ha egyetemen célzottan matematikát hallgat. Ezek a komplex számok négydimenzóra való kiterjesztései. Sir William Rowan Hamilton vezette be őket 1843-ban először és ő utána szokás Hamilton féle számoknak is nevezni őket.
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Kvaterni%C3%B3k