Segona Revolució Industrial i el moviment obrer

 • Period: to

  canvis demogràfics

  Del 1800 fins al 1900 la població europea va creixer molt per la reducció de les taxes de mortalitat, una taxa de natalitat alta i l'augment d'esperança de vida que va pasar dels 35 als 50
  Aquest augment fou per les onades migratòries: del camp a la ciutat i d'europa a america.
  Per aquesta raó va disminuir progressivament les persones dedicades a l'agricultura i va incrementar els llocs de treball a l'indústria i al sector serveis
 • Period: to

  segona revolució i moviment obrer

 • Period: to

  Segona Revolució Industrial

  Elprocés d'industrialització durant la primera meitat del segleXIX esvanar estenent lentament més lluny de gran bretranaya. Una part d'Europa i del'Amèrica del Nord ja existia una nova societatindustrial i urbana caracteritzada perun augment demogràfic i perun canvi en l'estil devida derivat dela urbanització progressiva. En la segonameitat vanapareixer noves fonts d'energia, nous sistemes d'intercanvi i noves formes de finançament industrial. Van generar nous mercats ques vanhaver de repartir