Revolucions Industrials

 • Filadora

  Filadora
  HARGREAVES: va ser qui va inventar la filadora, la primera màquina manual de filar que podia filar diversos fils alhora.
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  La va inventar James Watt al segle XVIII. És una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball, i una part del vapor es transforma en energia mecànica.
 • Filadora intermitent

  Filadora intermitent
  Samuel Cropton va inventar la filadora intermitent, una màquina que a més de filar, torçava el fil i amb la velocitat dels rodets produïa fils de molts diversos tipus.
 • Period: to

  Revolució Industrial

  La primera revolució industrial va ser possible gràcies a una sèrie de transformacions paral·leles: el creixement de la població, l'expansió de l'agricultura i l'aparició de una nova mentalitat econòmica.
 • Period: to

  Primera Revolució Industrial

  Va començar a la Gran Bretanya i desprès es va esendre per una part de Europa. A la primera fase de la industrialització van destacar: La indútria tèxtil i la siderúrgica.
 • Aeròstat

  Aeròstat
  Un aeròstat és una aeronau no propulsada, més lleugera que el aire, que fa servir el principi d'Arquimedes per poder enlairar-se. Creat per els germans Montgolifier (Joseph-Michel Montgolfier, Jacques-Étienne Montgolfier)
 • Pudelació de ferro

  Pudelació de ferro
  Procediment metal·lúrgic d'obtenció de ferro. Inventat per l'Anglès Cort. Consisteix en agitar manualment un bany de ferro colat líquid al qual s'hi afageix una quantitat d'escòria fins que el carboni és eliminat i les impureses són acumulades en l'escòria.
 • Teler mecànic

  Teler mecànic
  Dissenyat per Edmund Cartwright i construit i perfeccionat per William Horrocks. És un sistema mecanitzat de teler accionat per un eix de transmissió.
 • Envasar al buit

  Envasar al buit
  Descovert per Nicolás Appert, L'envasament és un mètode per conservar aliments consistent a escalfar a una temperatura que destrueixi els possibles microorganismes presents i segellar-les en pots, llaunes o bosses hermètiques.
 • Vacuna contra la verola

  Vacuna contra la verola
  Edward Jenner va ser un investigador que va descobrir una vacuna contra la verola, que en aquells moments era una malaltia que s'havia convertit en una epidèmia.
 • Teler per a la seda

  Teler per a la seda
  Va ser inventat per Joseph Marie Jacquard, aquest teler utilitzava targetes perforades per aconseguir teixir la roba seguint uns patrons.
 • Vaixells de vapor

  Vaixells de vapor
  Un vaixell de vapor és un vaixell propulsat per màquines de vapor, actualment en desús, o per turbines de vapor. Consta elementalment d'una caldera de vapor, d'una turbina de vapor o màquina de vapor i d'un condensador refrigerat per aigua. La transmissió s'aconsegueix amb un cigonyal en les màquines de vapor o amb una caixa reductora en el cas d'utilitzar turbines.
 • Locomotora de vapor

  Locomotora de vapor
  Creada per Stephenson. La locomotora de vapor és un típus de locomotora impulsada per la acció del vapor d'aigua.
 • Locomotora

  Locomotora
  La locomotora és el material rodant amb motor que s'utilitza per donar tracció als trens. Creada per George Stephenson.
 • Primer tren de passatgers

  Primer tren de passatgers
  Es va inaugurar la primera vía fèrria per al transport de passatgers entre Liverpool i Manchester.
 • Dinamo

  Dinamo
  Faraday va descobrir: la dinamo que va ser el primer generador elèctric capaç de produir potència elèctrica per a la indústria, i és encara el generador més important pel que fa al seu ús.
 • Hèlix de vaixell

  Hèlix de vaixell
  L'hèlix o hèlice és un dispositiu format per un conjunt d'elements denominats pales o àleps, els quals estan muntats de forma concèntrica al voltant d'un eix, girant al voltant d'aquest en un mateix pla. Inventada per Pierre Louis Frédéric Sauvage.
 • Segadora mecànica

  Segadora mecànica
  La maquinaria agrícola es la serie de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en sus labores. Elavorada per McCormick.
 • Telègraf

  Telègraf
  El telègraf és un dispositiu de telecomunicació destinat a la transmissió de senyals a distància. El de més ampli us al llarg del temps ha sigut el telègraf elèctric, encara que també s'han utilitzat telègrafs òptics de diferents formes i modalitats funcionals. Inventat per Samule Morse.
 • Fotografia

  Fotografia
  La fotografia és la tècnica que permet obtenir i guardar de manera permanent imatges, sobre una superfície de material sensible a la llum o en dispositius d'emmagatzematge de dades, basant-se en el principi de la càmera obscura. Creada per Louis-Jacques-Mandé Daguerre.
 • Convertidor d'acer

  Convertidor d'acer
  El seu inventor va ser Henry Bessemer. La clau del principi és l'eliminació de les impureses del ferro per l'oxidació amb aire bufat a través del metall fos.
 • Telèfon

  Telèfon
  El telèfon és un dispositiu de telecomunicacions que s'usa per transmetre i rebre so (normalment veu) a través de llargues distàncies. Creat per Antonio Santi Giuseppe Meucci.
 • Period: to

  Segona Revolució Industrial

  Es van produir noves transformacions en l'economia mundial. També es van desenvolupar noves indútries, van sorgir noves potencies industrials, va aparèixer la gran empresa i es va modificar la forma de producció.
 • Frigorífic

  Frigorífic
  L'ésser humà sempre ha buscat recursos per conservar els aliments i ben aviat va descobrir que el fred n'era un bon conservador. La invenció del frigorífic una revolució en els sistemes de conservació. Creat per Sébastien Tellier,
 • Làmpada elèctrica

  Làmpada elèctrica
  Thomas Alva Edison després d'experimentar amb més de 1000 materials diferents, va presentar una làmpada pràctica, que la seva llum va durar 48 hores sense interrompre's.
 • Bacil de la tuberculosi

  Bacil de la tuberculosi
  El reservori fonamental és l'home, bé sigui sa, infectat o malalt. La font d'infecció d'aquesta malaltia, la constitueix gairebé exclusivament l'home malalt. Encara que hi ha altres vies (molt infreqüents) gairebé la totalitat dels contagis ho són per via a erògena.
 • Vacuna contra la ràbia

  Vacuna contra la ràbia
  Creat per Louis Pasteur que era microbiòleg i químic., va descobrir la vacuna contra la ràbia l'any 1882. Hi ha varios tipos de vacuna, i el tractament és de 5 dies, a varios mesos.
 • Raig X

  Raig X
  El terme raigs X o radiació X designa una part de l'espectre electromagnètic que correspon a radiació menys energètica que els raigs gamma, però més que els raigs ultraviolats. Wilhelm Conrad Röntgen va ser el creador.
 • Primer automobil

  Primer automobil
  Es perfeccionen els motors que utilitzaven gasolina o gasoil com a combustible.
 • Motor d'explosió.

  Motor d'explosió.
  El motor d'explosió és un tipus de motor de combustió interna que utilitza l'explosió d'un combustible, provocada mitjançant una espurna, per expandir un gas i empènyer així un pistó que transmetrà l'energia. N'hi ha de dos i de quatre temps. El cicle termodinàmic utilitzat es coneix com a Cicle Otto. Creat per Daimler-Benz.
 • Aeroplà

  Aeroplà
  Encara que els treballs que van portar al desenvolupament i èxit del primer avió tripulat els van realitzar de forma simultània diversos investigadors i inventors, es considera els germans nord-americans Orville i Wilbur Wright, fabricants de bicicletes que van treballar junts en el desenvolupament de l'aeronàutica, com els inventors del primer avió pràctic que va volar
 • Ford T

  Ford T
  Va ser un automòbil produït per la companyia Ford Motor Company de Henry Ford. Va ser el primer automòbil de la història que es va fabricar en massa amb la cadena de muntatge.