Revolució industrial (Tony deserves better).

Timeline created by tonydeservesbetter
In History
 • Creació de la màquina d'hilar

  Creació de la màquina d'hilar
  Per James Hargreaves
 • Creació de la màqina de vapor

  Creació de la màqina de vapor
  Per James Watt.
  Amb el temps l'utilització del carbó.
 • Creació de "Water Frame"

  Creació de "Water Frame"
  Per Richard Arkwight
 • Creació de l'automòvil de vapor

  Creació de l'automòvil de vapor
  Per Nicolàs-Joseph Cugnot
 • Alts forns de coque

  Alts forns de coque
  Abans de carbó vegetal
 • La riquesa de les nacions

  La riquesa de les nacions
  Per Adam Smith
 • Tractat d'Eden

  Entre Anglaterra i França
 • Esclat de la Revolució

  Esclat de la Revolució
  Va ser la consolidació.
 • Creació del vaixell de vapor

  Creació del vaixell de vapor
  Per Robert Fulton al riu Sena.
 • Creació de la locomotora

  Creació de la locomotora
  Per Richard Trevithick
 • Aceptació del vaixell de vapor

  Aceptació del vaixell de vapor
  A Estats Units
 • Primera línea ferroviària

  Primera línea ferroviària
  A Anglaterra
 • Creació de la locomotora (II)

  Creació de la locomotora (II)
  Per George Stephenson
 • Tractat de Clayton-Bulwer

  Tractat de Clayton-Bulwer
  Entre Estats Units Gran Bretanya, per no envair Centroamèrica
 • Tractat de Managua

  Tractat de Managua
  Entre Nicaragua i Gan Bretanya
 • Creació de la Dinamo

  Creació de la Dinamo
 • Petroli

  Petroli
  Explotació dels seus derivats
 • Transformador d'electricitat

  Transformador d'electricitat
 • Hulla Blanca

  Hulla Blanca
  Amb energia hidràulica
 • Aparició del Taylorisme

  Aparició del Taylorisme
  Per Frederick Taylor.
 • Period: to

  Revolució industrial.

 • Period: to

  Segona Revolució Industrial