Revolució industrial

revolució industrial

By fayada
 • 1856 BCE

  acer

  acer
  L'acer és un material metàl·lic format bàsicament per un aliatge de ferro amb una mica de carboni i de vegades alguns additius. La quantitat de carboni no supera el 2,1% en pes[nota 1] del total de ferro i carboni, sent entre 0,2% i 0,3% els percentatges habituals. El ferro pur és un metall molt dúctil però de baixa resistència. El carboni li dóna duresa i resistència. En funció del percentatge de carboni s'obtenen diferents tipus d'acer,
 • 1830 BCE

  Primera línia de ferrocarril de passatgers

   	Primera línia de ferrocarril de passatgers
  El ferrocarril nasqué en les explotacions mineres de la Gran Bretanya, on els carruatges de transport, tirats per animals, circulaven sobre carrils. En 1763, Richard Reynolds utilitzà per primera vegada els carrils de ferro colat a les mines de Coalbrookdale. La invenció de la màquina de vapor per James Watt (1765) feu possible de substituir la tracció animal per la força del vapor. La primera locomotora de vapor, construïda per Richard Trevithick, efectuà el 1804, un recorregut de 15 Km.
 • 1829 BCE

  locomotora

   locomotora
  Una locomotora de vapor és una locomotora autopropulsada impulsada per l'acció del vapor d'aigua. La base teòrica del funcionament de la màquina de vapor és la termodinàmica, la màquina de vapor en les seues diverses aplicacions va ser el primer estudi del seu objecte. El terme locomotora de vapor es pot utilitzar també en tractors i piconadores.
 • 1801 BCE

  Màquina Jacquard

   	Màquina Jacquard
  El telar de Jacquard es un telar mecánico inventado por Joseph Marie Jacquard en 1801. El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. La invención se basaba en los instrumentos que anteriormente diseñaron Basile Bouchon (1725), Jean-Baptiste Falcon (1728) y Jacques Vaucanson (1740), todos ellos de nacionalidad francesa.1
 • 1795 BCE

  Premsa hidràulica

  Premsa hidràulica
  Una premsa hidràulica és un mecanisme format per vasos comunicants impulsats per pistons de diferent àrea que, mitjançant petites forces, permet obtenir altres grans. Els pistons són anomenats pistons d'aigua, perquè són hidràulics. Aquests fan funcionar conjuntament a les premses hidràuliques per mitjà de motors 2.1.
 • Period: 1780 BCE to 1864 BCE

  Torrens, Robert

  Economista, militar i polític irlandès. Pertanyent a l'escola clàssica, elaborà una doctrina del comerç internacional basada en els costs comparatius (1815), precedent immediat de la teoria de David Ricardo, així com una teoria del valor-treball i dels rendiments marginals decreixents. Durant la discussió de la Bank Act o llei Peel (1844) es mostrà partidari de la regulació automàtica de l'emissió de bitllets i abonà el principi de les contrapartides metàl·liques, que recollí la llei.
 • 1765 BCE

  màquina de vapor

  màquina de vapor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica;[1] és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa.
 • Period: 1764 BCE to 1832 BCE

  Say, Jean-Baptiste

  Economista francès. Difongué les idees de Smith al continent europeu. Després de la lectura de Wealth of Nations publicà el seu Traité d'économie politique (1803), que tingué cinc edicions. Dificultats amb Napoleó en retardaren la segona edició, i dirigí una filatura de cotó a Auchy-les-Hesdins, fet que li permeté de viure una experiència empresarial. El 1816 explicà un curs d'economia política a l'Ateneu i l'any 1819 li crearen un curs d'economia industrial al Conservatori
 • 1763 BCE

  maquina filadora de cotó

  maquina filadora de cotó
  La maixerina (a causa del malnom del seu inventor, el Maixerí)[1] o berguedana fou una màquina de filar dissenyada pel fuster berguedà Ramon Farguell i Montorcí entre el 1790 i el 1795,[2] en plena Revolució Industrial de Catalunya. Aquesta filadora permetia filar a la vegada amb més d'un fus o pua, incrementant el rendiment.
 • 1748 BCE

  cardar llana

  cardar llana
  Cardar la llana és una operació mecànica que produeix una xarxa contínua de teixit a partir del material cru.[1] Això s'aconsegueix fent passar les fibres entre superfícies que es mouen diferencialment cobertes amb teixit cardant.
 • 1733 BCE

  llançadora volant

  llançadora volant
  La llançadora volant és un giny inventat el 1733 per John Kay que permetia passar el fil de la trama a través de l'ordit colpejant la llançadora gràcies a un sistema de cordes, de manera que ja no calia fer-ho manualment, ja no calia la intervenció d'un operari. Va ser la primera gran innovació de la primera Revolució Industrial en millorar l'efectivitat dels telers, permetent teixir peces més amples i més ràpidament.
 • 1732 BCE

  carbó

  carbó
  El carbó és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre o marró fosc. Es fa servir principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies al fet que té un contingut majoritari de carboni. Els carbons es poden classificar pel percentatge en carboni que contenen, que està relacionat amb el percentatge d'humitat i d'impureses, i així hom distingeix entre torba, lignit, hulla i antracita. L'antracologia és l'estudi dels carbons vegetals.
 • Period: 1728 BCE to 1809 BCE

  Boulton, Matthew

  Matthew Boulton (3 septiembre 1728 hasta 17 agosto de 1809 ) fue un fabricante inglés y socio de negocios del ingeniero escocés James Watt. En el último cuarto del siglo 18, los socios instalaron cientos de máquinas de vapor Boulton & Watt, que eran un gran avance en el estado del arte,
 • Period: 1723 BCE to 1790 BCE

  Smith, Adam

  Economista escocès. Significa el punt de partida de l'escola clàssica i un dels més importants de la història del pensament econòmic. Entre els seus mestres, al Glasgow College, tingué el filòsof Hutcheson, que l'influí molt. El 1751 ocupà la càtedra de lògica de la universitat de Glasgow i, poc després, la de filosofia moral. Durant tretze anys treballà com a professor en aquesta universitat, on començà a elaborar les idees que donaren forma a la seva obra més famosa.
 • Period: to 1820 BCE

  Young, Arthur

  Economista i agrònom britànic. Col·laborà activament en el procés de transformació de l'agricultura britànica. El 1771 començà a publicar un "Farmer's Calendar", i més tard una revista mensual, "Annals of Agriculture" (1784-1809), d'una gran importància per a la difusió de les noves tècniques agrícoles. Fou nomenat secretari del ministeri d'agricultura, creat per W.Pitt (1793). Féu diversos viatges d'informació agrària per Anglaterra, Gal·les, Irlanda, França, Catalunya i Itàlia,