Firma acta de independencia

REVOLUCIÓ AMERICANA

 • Apr 2, 1513

  Juan Ponce de León

  Juan Ponce de León
  El conqueridor espanyol Juan Ponce de León arribà al territori que anomenà la Florida
 • 120 colons arriben

  120 colons arriben
  el Sara Constant, el Godspeed i el Discovery, amb 120 colons, arriben el 13 de maig de 1607, a la badia de Chesapeake. Entre ells havien nobles arruïnats, segundones, artesans i aventurers, l'objectiu principal era buscar or, només més tard es convertiran en agricultors.
 • Jamestown

  Jamestown
  120 colons, arriben el 13 de maig de 1607, a la badia de Chesapeake. Entre ells havien nobles arruïnats, segundones, artesans i aventurers, l'objectiu principal era buscar or, només més tard es convertiran en agricultors
  Els colons, dirigits per John Smith, funden la primera ciutat anglesa d'Amèrica, Jamestown, anomenada així en honor al rei. El lloc triat era pantanós, ple de mosquits, amb poca aigua potable i patia una gran sequera.
 • arrivada

  arrivada
  arribant el 11 de novembre per error a una badia deserta i desolada a la zona nord prop del cap Cod, fundant la població de Plymouth.
 • MASSACHUSETTS

  MASSACHUSETTS
  MASSACHUSETTS
  Un grup de 102 puritans que havien fugit de la persecució anglicana, parteixen del port anglès Plymouth el 5 de agosot de 1620, a bord del vaixell Mayflower, arribant el 11 de novembre per error a una badia deserta i desolada a la zona nord prop del terme Cod, fundant la població de Plymouth.
 • 2na revolució anglesa

  2na revolució anglesa
  hi ha la 2na revolució anglesa i es crea una monarquia parlamentaria
 • serfs de rescat

  Els servents blancs, reclutats de forma voluntària o forçada, que per pagar el seu passatge a Amèrica, havien de treballar gratis entre cinc a set anys, després recuperaven la seva llibertat. Els serfs de rescat es va abolir en l'any 1700, de manera que els esclaus africans van augmentar.
 • impostos del timbre

  impostos del timbre
  La Llei del Timbre (Stamp Act, en anglès) va ser imposada per Anglaterra a les seves colònies nord-americanes el 1765. Consistia en un impost sobre tot paper legal, per tràmit burocràtic i fins i tot a les editorials. La idea de la Corona era solucionar amb aquests ingressos les despeses produïdes per la Guerra dels Set Anys contra França i la defensa de les colònies.
 • Impostos d’a duana

  Impostos d’a duana
 • monopolis comercials

  monopolis comercials (te)
 • Congrés de colons

   Congrés de colons
  El 1774 es va reunir per primera vegada el Congrés de colons en contra de la servitud als britànics ia favor d'una pàtria independent
 • soldats anglesos

  soldats anglesos
  El 19 d'abril de 1775, soldats anglesos van sortir de Boston per impedir la revolta dels colons mitjançant la presa d'un dipòsit d'armes d'aquests últims a la veïna ciutat de Concord.
 • Segon Congrés Continental

  Segon Congrés Continental
  El Segon Congrés Continental, reunit a Filadèlfia, establí l'Exèrcit Continental, sota el comandament de George Washington. En proclamant que "tots els homes són creats iguals" i dotats de "drets inalienables"
 • Declaració de independència

  Declaració de independència
  Declaració de independència i van creació els Estats Units d’Amèrica.
 • Articles de la Confederació

  Articles de la Confederació
  Els Articles de la Confederació foren adoptats, unint els estats sota un govern central feble que operà fins el 1788.
 • Tractat de París

  Tractat de París
  Després de la derrota de l'exèrcit britànic, amb el suport dels francesos, la Gran Bretanya, en el Tractat de París reconegué la sobirania dels tretze estats el1783.
 • Ratificaren la Declaració de Drets

  Ratificaren la Declaració de Drets
  El 1791 els estats ratificaren la Declaració de Drets de la constitució dels Estats Units, deu esmenes a la constitució que prohibien la restricció federal de les llibertats personals i garantien diverses proteccions legals.