Philipp jakob loutherbourg d. j. 002

Revolció industrial

By Jeroni
 • Maquina de vapor

  Maquina de vapor
  El 1750, James Watt va construir el primer model d'una màquina de vapor. Es tracta d´un motor de combustió externa que transforma l´energia de vapor d´aigua en treball mecànic o cinètic. Va tenir un important rol per moure màquines i aparells.
 • Hiladora(spinning jenny)

  Hiladora(spinning jenny)
  El 1764 James Hargreaves va inventar la màquina de filar anomenada Spinning Jenny, aquesta màquina permetia muntar fins a 80 fils i podia posar-la en marxa una sola persona.Era una màquina amb vuit rodets en un extrem, girats per una roda més gran que en les màquines normals .
 • Mula de hilar

  Mula de hilar
  El 1764 James Hargreaves va inventar la màquina de filar anomenada Spinning Jenny, aquesta màquina permetia muntar fins a 80 fils i podia posar-la en marxa una sola persona.Era una màquina amb vuit rodets en un extrem, girats per una roda més gran que en les màquines normals .
 • Telar mecanic

  Telar mecanic
  Edmund Cartwright va dissenyar el primer teler mecànic en 1784, la introducció d'aquest teler mecànic va ser rebutjada pels que havien estat substituïts en els seus llocs de treball, aquest teler funcionava amb vapor; En els anys següents ell i altres enginyers van fer algunes millores i, a principis del segle XIX, el teler mecànic s'utilitzava àmpliament.
 • Electricitat

  Electricitat
  Fue descubierta por el químico y físico inglés Michael Faraday (1791 - 1867), cuando al mover un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor, se generaba una corriente eléctrica.
 • Etapa industrial

  Etapa industrial
  Cronológicamente se extiende desde fines del siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo XIX. Como productode la Primera Revolución Industrial, la matriz de acumulación queda definida por la producción en serie. La nueva fuente de energía asociada al hierro provoca una gran transformación en los transportes, dandonacimiento al buque a vapor y los ferrocarriles.
 • Etapa Comercial

  Etapa Comercial
  La situem cronològicament cap a finals del segle XV i fins del segle XVIII. La matriu d‟acumulació del capital se centra en l‟intercanvi comercial. Europa assimila innovacions que provenen d'altres civilitzacions, com ara la pólvora. Que per la seva utilitat produirà una revolució en l'art de la guerra i en la navegació,
  sentant les bases de l'expansió europea la forma de dominació de les quals va ser el colonialisme.
 • alumini

  alumini
  El primer descobriment de l'alumini com a tal va tenir lloc l'any 1808. Va ser llavors que l'investigador Humphrey Davy va poder descobrir aquest metall. El descobriment va ser com un element en la creació d'un aliatge amb ferro, moment a partir del qual va rebre el nom d'alumini
 • Foco

  Foco
  Encara que ha estat atribuït principalment a Thomas Alva Edison, el 1809 Humphry Davy en un dels seus experiments va col·locar una fina tira de carbó entre els dos pols d'una pila i va crear un fugaç arc lluminós, considerada l'essència del funcionament de la bombeta. La primera bombeta va donar llum durant 14 hores successives. Posteriorment,
  Edison la va desenvolupar i va perfeccionar fins a arribar a la bombeta de llarga durada.
 • Locomotora a vapor

  Locomotora a vapor
  Una locomotora de vapor és una locomotora impulsada per l'acció del vapor d'aigua. La primera locomotora de vapor va ser construïda pel britànic Richard Trevithick el 1803; de 1814 Stephenson va acabar la construcció de la seva primera locomotora;
  Aquesta locomotora aconseguia arrossegar una càrrega de quaranta tones a una velocitat de sis quilòmetres per hora.
 • Telefon

  Telefon
  El telettrofono o teléfono se inventó el 1854 por el italiano Antonio Meucci. El propósito era simple: conectar su oficina con el dormitorio para poder hablar con su esposa enferma en inmóvil en la cama debido a una grave enfermedad. Encara que va haber una guerra per la patent amb mes inventors
 • Taylorisme

  Taylorisme
  El taylorisme, en organització del treball, fa referència a la divisió de les diferents tasques del procés de producció. Va ser un mètode d'organització industrial, la finalitat del qual era augmentar la productivitat i evitar el control que l'obrer podia tenir en els temps de producció
 • Primer automovil

  Primer automovil
  El 1886, Karl Benz desenvolupa el primer automòbil de combustió interna que tenia forma de tricicle. Estava equipat amb un petit motor de quatre temps, horitzontal monocilíndric i tenia un carburador i refrigeració per aigua.
 • Cinema

  Cinema
  Quan es parla del naixement del cinema es pren com a referència la data del 28 de desembre de 1895, en què es van projectar al públic les primeres pel·lícules realitzades pels germans Auguste i Louis Lumière, a la memorable sessió realitzada al Saló Indi del Gran Cafè de París.
 • Primer automovil (Ford)

  Primer automovil (Ford)
  Henry Ford va ser la persona que va construir el Ford Model A el 23 de juliol de 1903. Es van produir 1750 actuacions des de 1903 fins a 1904, el model A se substitueix pel model C de Ford el 1904. El vehicle va sortir amb dues versions, el quatre places model clàssic i dues places model runabout, el motor era de 6 Hp.
 • avió

  avió
  Una estructura de madera de abeto y fresno y alas de tela de muselina fueron algunos de los materiales con los que se construyó el primer aeroplano. Así, el 17 de octubre de 1903, después de varios intentos fallidos, el menor de los hermanos, Orville, subió al Wright Flyer y realizó el primer vuelo.
 • Radio

  Radio
  El primer aparell de ràdio de la història va ser la ràdio galena, inventada el 1910 pels nord-americans Henry Dunwoody i Greenleaf Whittier Picard. Era un aparell “portàtil” d'uns deu quilograms de pes, fabricat a partir del vidre de sulfur de plom conegut com a galena.