Rahvuslik ärkamisaeg

 • Friedrich Reinhold Kreutzwaldi sünd

  Friedrich Reinhold Kreutzwaldi sünd
  Sündis Jõepere mõisas Virumaal.
 • Johann Voldemar Jannseni sünd

  Johann Voldemar Jannseni sünd
  Järjepidava eestikeelse ajakirjanduse rajaja.
 • "Winakatk"

  Üks Kreutzwaldi õpetlikest ja kasvatuslikest lugudest.
 • Lydia Koidula sünd

  Lydia Koidula sünd
  24.detsember Vana-Vändra vallas Pärnumaal
 • "Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on"

  Kreutzwaldi populaarteaduslik almanahh, mis jätkas O. W. Masingu alustatud aimekirjanduse traditsiooni.
 • Reinowadder Rebbane

  Kreutzwaldi teos, mis esindab sasa rahvaraamatutes ja teiste Euroopa rahvaste traditsioonis levinud jututüüpi.
 • "Perno postimees"

  "Perno postimees"
  Jannsen toimetas aastatel 1857-1863 Pärnus nädalalehte "Perno Postimees"
 • Koorilaul

  Koorilaul
  Isamaaluule peamiseks kandepinnaks oli koorilaul, mis sai talurahva seas väga popularseks
 • Jakobson liitus eesti haritlaste rühmaga

  See rühmitus, kuhu kuulus ka Vene keisri lähikonda jõudnud inimesi, kujundas suurel määral rahvusliku liikumise radikaalse suuna seisukohti.
 • Lydia Koidula lõpetas tütarlastekooli

  Pärnu saksa kõrgeima tütarlastekooli
 • "Kalevipoja" esimene väljalase

  See trükiti välja Soomes Kuopio linnas.
 • Eesti Postimees

  aastatel 1864-1880 toimetati Tartus ajalehte "Eesti Postimees"
 • "Vainulilled"

  Lydia Koidula raamat, kust on pärit ka luuletused "Kodu", "Sügisemõtted" ja "kaugelt koju tulles".
 • "Kooli Lugemise raamat"

  "Kooli Lugemise raamat"
  C.R.Jakobson kirjutas ka õpikuid eesti koolidele.
 • Koidula sai oma luuletajanime

  Koidula sai oma luuletajanime
  Selle nime sai Lyrida Jakobson käest, kes pakkus preili Jannsenile luuletajanime Koidula ning avaldas mõne tema luuletuse ka oma "Kooli lugemise raamatu" I osas.
 • Emajõe ööbik I

  Koidula kogu, mis pani aluse Koidula tuntusele.
 • I isamaakõne

  I isamaakõne
  C.R.Jakobson pidas tol aastal "Vanemuise" seltsis oma I isamaakõne, milles maalis idüllilise pildi eestlaste muistsest kultuurist.
 • I üldlaulupidu

  I üldlaulupidu
  I üldlaulupidu toimus Tartus, mille algatasid J.V.Jannsen ja "Vanemuise" selts
 • Rahvusliku liikumise lõhenemine

  Rahvuslik liikumine lõhenes kaheks suunaks- radikaalseks ja mõõdukaks.
 • Rahvuslik teater

  Arvatakse, et 1870 oli rahvusliku teatri alguseks, kui "Vanemuise" selts Lydia Koidula näidendi lavastas
 • "Teid on jumalad loonud, et Eesti isamaa heaks elaksite"

  Jakobson kirjutas selle Lydia Jannsenile. Selle mõttega vaatas ta vastu ka surmale, kui kirjutas oma viimase luuletuse "Enne surma-Eestimaale!"
 • Riiklik venestuspoliitika

  Rahvusliku liikumise lõhenemisele järgnenud languse süvendaja.
 • Kreutzwaldi surm

  Ta on maetud Raadi kalmistule
 • Lydia Koidula surm

  Ta suri rinnavähki. Oli maetud Kroonlinna kuhu ka ta mees ning laps oli maetud.
 • J.V.Jannseni surm

 • EKS

  Asutati Eesti Kirjanduse Selts, suleti 1940. aastal ja taasasutati 1993. aastal
 • Koidula põrmu ülekandmine Tallinna Metsakalmistule

  Tema mehe ning noorelt surnud lapse kirstud jäid aga perekonna hauaplatsile Kroonlinna kalmistule.
 • "Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola"

  See jagab eesti rahvusliku draamakirjanduse alusepanija C. R. Jakobsoni "Arthuri ja Annaga"(mõlemad ilmusid trükis 1872).