Rahvuslik liikumine Eestis

 • Rahvuslik ärkamisaeg

 • Period: to

  Talurahvaharidus

  Kujunes välja stabiilne koolivõrk ja mindi üle kolmeaastasele koolikohustusele.
 • Esimene eesti ajaleht

  Esimene eesti ajaleht Perno Postimees, mis oli lihtrahvale suunatud rahvavalgustusliku väljaandega. Väljaandja Johann Voldemar Jannsen.
 • Period: to

  Rahvuseepose osadekaupa väljailmumine

  "Kalevipoeg" oli tehtud soome "Kalevala" eeskujul.
  Selle algatas Faehlmann ja viis lõpule Friedrich Reinhold Kreutzwald.
 • Eesti Postimees

  Eesti Postimeest andis välja J.V.Jannsen tartus 1864.
  Eesti Postimees kujunes algul tähtsamaks rahvusliku liikumise häälekandjaks.
 • Vanemuine

  J.V.Jannseni eeskäigul astutati lauluselts Vanemuine, kuhu kuulusid lihttöölised, teenerid, käsitöölised, kaupmehed.
 • Eesti üliõpilaste Selts

  EÜS oli oluline roll eesti üliõpilaste rahvusliku meelsuse arendamisel. ESÜ sai alguse 1870 aasta kevadel tartus kus hakkasid üliõpilased koos käima ja arutama rahvuseepost.
 • Eesti kirjameeste Selts

  Eesti kirjameeste Seltsi presidendiks valiti Jakob Hurt. Selts tegeles eelkõige rahvale vajalike eestikeelsete raamatute väljaandmisega ning eesti keele ja rahvaluuleteaduse arendamisega.
 • Esimene ülslaulupidu

  Eesti esimene üldlaulupidu toimus tartus aastal 1896, mille korraldas Johann Voldemar Jannsen koos vanemuise seltsiga.
 • Tartu ülikool

  Ülikool taasavati aastal 1802 aastal millest kujunes välja tuntud teaduskeskus.