Procés de constitucció Europeu

Timeline created by Adrià Pérez
 • Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l'Carbó i de l'Acer

  Objectiu: fer interdependents els sectors de l'carbó i de l'acer, de manera que, a partir d'aquest moment, cap país pugui mobilitzar les seves forces armades sense que els altres països s'adonin; amb això es van mitigar la desconfiança i les tensions després de la Segona Guerra Mundial. El Tractat CECA va expirar el 2002.
 • Tractat de Romà

  Tractat de Romà
  Objectiu: Establir la Comunitat Econòmica Europea (CEE) i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (Euratom).
 • Tractat de Brusel·las

  Tractat de Brusel·las
  Objectiu: racionalitzar les institucions europees. Principals canvis: creació d'una única Comissió i un únic Consell al servei de les, aleshores, tres Comunitats Europees (CEE, Euratom i CECA). Va ser derogat pel Tractat d'Amsterdam.
 • Acta única Europea

  Acta única Europea
  Objectiu: reformar les institucions per preparar l'adhesió d'Espanya i Portugal, i agilitzar la presa de decisions per preparar l'arribada del mercat únic. Principals canvis: ampliació de la votació per majoria qualificada al Consell (per fer més difícil el veto de les propostes legislatives per un únic país) i creació dels procediments de cooperació i dictamen conforme, que donen més pes a Parlament.
 • Tractat de Maastricht

  Tractat de Maastricht
  Objectiu: preparar la Unió Monetària Europea i introduir elements d'unió política (ciutadania, política comuna de relacions exteriors i assumptes interns). Principals canvis: establiment de la Unió Europea i introducció de el procediment de codecisió, atorgant a el Parlament més participació en la presa de decisions; noves formes de cooperació entre els governs de la UE, per exemple, en defensa i afers de justícia i interior.
 • Tractat d'Amsterdam

  Tractat d'Amsterdam
  Objectiu: reformar les institucions de la UE per preparar l'arribada de futurs països membres. Principals canvis: modificació, renumeració i consolidació dels tractats CEE i UE; major transparència en la presa de decisions
 • Tractat de Niça

  Tractat de Niça
  Objectiu: reformar les institucions perquè la UE pogués funcionar eficientment després de sumar 25 països membres. Principals canvis: mètodes per canviar la composició de la Comissió i redefinir el sistema de vot en el Consell.
 • Tractat de Lisboa

  Tractat de Lisboa
  Objectiu: fer la UE més democràtica, més eficient i millor capacitada per abordar, amb una sola veu, els problemes mundials, com el canvi climàtic. Principals canvis: augment de competències del Parlament Europeu, canvi dels procediments de vot en el Consell, iniciativa ciutadana, caràcter permanent de el lloc de President de Consell Europeu, nou lloc d'Alt Representant per a Afers Exteriors i nou servei diplomàtic de la UE.