president of indonesia by shintiya

 • 1st president Soekarno

  1st president Soekarno
 • soeharto 2nd president

  soeharto 2nd president
 • b.j habibie 3rd

  b.j habibie 3rd
 • abdurrahman wahid 4th president

  abdurrahman wahid 4th president
 • megawati 5th president

  megawati 5th president
 • susilo bambang yudhoyono 6th president

  susilo bambang yudhoyono 6th president