Prehistoria :D

Timeline created by Laia:D
In History
 • 10

  Neolític :"3

  Neolític :"3
  El neolític,és l'últim període del paleolític, en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris.
  Fa poc més de 10.000 anys esclataren un seguit d'innovacions a la zona de l'Orient Pròxim que foren tan notables que varen donar lloc al que s'ha anomenat la Revolució del neolític
 • L'edat de pedra :"D

  L'edat de pedra :"D
  L'edat de pedra és el període de la prehistòria durant el qual els éssers humans creaven eines de pedra a causa de la manca d'una tecnologia més avançada: empraven la pedra per a fabricar eines i armes
 • Prehistoria ;3

  Prehistoria ;3
  Vegeu també la taula dels temps geològics. La prehistòria és l'estudi de la vida dels éssers humans des dels inicis fins a la invenció de l'escriptura. En canvi, la història comença quan s'escriu el primer document que es coneix, datat de poc abans del 3000 aC a Mesopotàmia.
 • Edat del bronze :"D

  Edat del bronze :"D
  L'edat del bronze és un període del desenvolupament de la civilització que es caracteritza pel fet que la metal·lúrgia més avançada ha desenvolupat les tècniques d'extracció del coure dels minerals i en fa aliatges per aconseguir bronze. L'edat del bronze forma part de la prehistòria i segueix al neolític en la major part del món.
 • Mesolític :"3

  Mesolític :"3
  El mesolític, o edat mitjana de la pedra, és el període situat al final del paleolític superior, com a transició entre aquesta època i el període neolític, i la seva datació és aproximadament de cap al 9000 aC fins al 6000 aC: es desenvolupa en el període geològic anomenat Holocè
 • Paleolític :"3

  Paleolític :"3
  El paleolític, conegut també com a antiga edat de pedra, abraça un període molt llarg que s'estén fins al 9000 aC aproximadament, i es desenvolupa en el període geològic anomenat Plistocè.És el període que considera el naixement del primer Homo, fa més de sis milions i mig d'anys, a l'Àfrica subsahariana.