Prehistoria

Timeline created by yasurilay
In History
 • AD 1

  Evolució de la societat prehistorica

  Evolució de la societat prehistorica
  D'altra banda, és lògic pensar que no va existir un sol model de societat en la prehistòria i que aquesta, al llarg del temps, va anar evolucionant i creant noves estructures socials i organitzatives. Es pot dibuixar un esquema de l'evolució de les societats: Societat igualitària
  Societat jeràrquica
  Societat estratificada
  Societat amb estat
  Les societats igualitàries s'identifiquen amb els caçadors recol·lectors.
 • edat de ferro

  edat de ferro
  L'edat del ferro és l'últim període principal de la tradicional divisió de les tres edats, establerta el 1820 per Christian Jürgensen (que establí una classificació segons els materials emprats en cada període), és posterior a l'edat del bronze. Actualment el terme ha perdut valor com a etapa històrica, car és tan sols aplicable dins l'àmbit europeu.
 • edat de bronce

  edat de bronce
  L'edat del bronze és un període del desenvolupament de la civilització que es caracteritza pel fet que la metal·lúrgia més avançada ha desenvolupat les tècniques d'extracció del coure dels minerals i en fa aliatges per aconseguir bronze. L'edat del bronze forma part de la prehistòria i segueix al neolític en la major part del món.
 • el neolitic

  el neolitic
  El neolític (del grec νέος, néos, 'nou', i λίθος, líthos, 'pedra') és l'últim període del paleolític, en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran transcendència: els éssers humans descobreixen l'agricultura i la ramaderia, i es fan sedentaris. Fa poc més de 10.000 anys esclataren un seguit d'innovacions a la zona de l'Orient Pròxim que foren tan notables que varen donar lloc al que s'ha anomenat la Revolució del neolític.
 • Edat de pedra

  Edat de pedra
  L'edat de pedra[2] és el període de la prehistòria durant el qual els éssers humans creaven eines de pedra a causa de la manca d'una tecnologia més avançada: empraven la pedra per a fabricar eines i armes, tant de tall com de percussió.
 • prehistoria d'Europa

  prehistoria d'Europa
  La prehistòria a Europa cobreix la història dels pobles d'Europa abans de l'aparició de l'escriptura. Els primers éssers humans van arribar al continent provinents de l'Orient Mitjà i, a causa del refredament del clima, es van refugiar als països del sud.
 • el mesolitic

  el mesolitic
  El mesolític, o edat mitjana de la pedra, és el període situat al final del paleolític superior, com a transició entre aquesta època i el període neolític, i la seva datació és aproximadament de cap al 9000 aC fins al 6000 aC: es desenvolupa en el període geològic anomenat Holocè. Pràcticament abasta ja l'època postglacial, en què canvia el clima i es modifiquen les formes de viure, i per tant l'utillatge.
 • el paleolitic

  el paleolitic
  El paleolític, conegut també com a antiga edat de pedra, abraça un període molt llarg que s'estén fins al 9000 aC aproximadament, i es desenvolupa en el període geològic anomenat Plistocè.
  Evolució humana És el període que considera el naixement del primer Homo, fa més de sis milions i mig d'anys, a l'Àfrica subsahariana. Inclou pràcticament tots els grans passos de l'evolució humana
 • prehistoria,historia i arqueologia

  prehistoria,historia i arqueologia
  Des del punt de vista més tradicional, es considera que la prehistòria és una especialitat científica que estudia, mitjançant l'excavació, les dades d'aquest període històric que precedeix la invenció de l'escriptura; troba en les restes arqueològiques la principal font d'informació. La resta de dades venen donades per disciplines auxiliars com l'etnografia, la paleoantropologia.
 • Economia

  Economia
  En la prehistòria no existia la moneda, la majoria de comunitats s'autoabastien i el comerç era pràcticament nul (sempre basat en l'intercanvi de béns). És l'edat en què va sorgir de mica en mica la divisió del treball, primer per sexes (la dona tenia unes funcions i l'home unes altres) i després per grups socials. El procés va ser molt desigual segons les zones i no es pot parlar d'una autèntica estratificació social pel treball fins a les primeres comunitats de l'edat antiga.