Povijesni razvoj računala (Kaja, Amidžić, 1.e)

Timeline created by Kaja amidžić
 • Logaritamsko računalo

  Logaritamsko računalo
  Logaritamsko računalo, poznato kao i Napierove kosti, je sprava kojom su se izvodile računske operacije množenja, dijeljenja i potenciranja. Njegova svrha je bila da olakša i ubrza izvođenje računskih operacija. Izumio ga je škotski matematičar John Napier 1614. godine. Ovaj izum je Napier opisao u knjizi Rabdologija 1617. godine. Napier nije uspio doživjeti izdanje svoje knjige.
 • Pascalina

  Pascalina
  Pascalina je mehanički stroj koji je mogao oduzimati i zbarajati velike brojeve. Konstruirao ga je Blaise Pascal (1623.-1662.) 1642. godine. Stroj je trebao pomoći njegovu ocu koji je radio kao poreznik. Mana mu je bila nedovoljna preciznost budući da tadašnja tehnologija nije omogućavala preciznu i pouzdanu izradu njegovih mehaničkih dijelova.
 • Leibnizov kalkulator

  Leibnizov kalkulator
  Njemački filozof i matematičar Gottfried Wilhelm Leibniz (1646. – 1716.) je dizajnirao 1671. i 1973. godine izradio stroj sličan Pascalini koji je mogao zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti, ali ni taj stroj nije bio pouzdan ni upotrebljiv u praksi. Leibniz je bio među prvim matematičarima koji su proučavali binarni brojevni sustav, a koji i danas primjenjujemo u radu računala.
 • Diferencijalni stroj

  Diferencijalni stroj
  Engleski izumitelj Chaeles Babbage (1792. – 1871.) je 1822. godine izradio nacrt stroja namijenjenog računanju logaritama u logaritamskim tablicama, pri čemu su izlaz predstavljale metalne pločice, a rezultati su se mogli tiskati na papir. To je bio vrlo složen i skup projekt. Stroj nikad nije bio dovršen. Ograničenje je opet bila tehnologija koja nije mogla slijediti Babbageove zamisli ali i financije, budući da je vlada nakon 15 godina prestala financijski pomagati njegov projekt.
 • Analitički stroj

  Analitički stroj
 • Sortirni stroj

  Sortirni stroj
 • Z3

  Z3
  Konrad Zuse (1910.-1995.), njemački inženjer, izumitelj i računalni početnik, izradio je prvo programibilno digitalno računalo Z3 1942. godine. Sastojalo se od 2.000 releja, a izvodilo je 22 bitne riječi 5-10 Hz. Programski kod se nalazio na bušenom filmu. Originalni Z3 je uništen u savezničkom bombardiranju Berlina tijekom 1943. godine. Repliku je Zuse izgradio 60-tih godina. Često ga se naziva "izumiteljem računala".
 • Mark1

  Mark1
 • ENIAC

  ENIAC
  Pojavom elektronike, izgrađen je ENIAC (engl. Electronic Numerical Integrator And Calculator). Stroj koji smatramo 1. elektroničkim računalo. Završilo je doba mehaničkih i elektromehaničkih strojeva.
  Izumitelji ENIAC-a su istraživači John Mauchly i John Presper Eckert, a ENIAC je dovršen i predstavljen javnosti 1946. godine. Računalo se temeljilo na elektronskim cijevima (čak 18 000 njih), težilo je 30 tona i trošilo je tako puno električne energije da je grad Philadelphia ostajao u mraku.
 • Period: to

  1. generacija

  Prva generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila u vremenu između 1946. i 1958. Koristila su elektronske cijevi kao temeljnu jedinicu izrade računala. Osnova za ulaz podataka bila je bušena kartica.
 • UNIVAC

  UNIVAC
  Universal Automatic Computer (UNIVAC) je drugo komercijalno računalo proizvedeno 1951.godine. Napravili su ga J. Presper Eckert i John Mauchly. Također, su napravili ENIAC-a. Računalo je bilo prvo američko računalo namijenjeno u administrativne i poslovne svrhe. UNIVAC je koristio magnetske trake i bio konkurent IBM-u s bušenim karticama. Stoga, izrađuju UNIVAC Card to Tape converter i UNIVAC Tape to Card converter za lakši prijenos podataka.
 • Period: to

  2. generacija

  Druga generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila između 1959. i 1963. Ova je generacija računala koristila tranzistore za izradu kao osnovnu tvornu jedinicu.
 • Period: to

  3. generacija

  Treća generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila u vremenu između 1964. i 1970. Treća generacija računala koristila su integrirane sklopove kao osnovnu tvornu jedinicu za izradu računala.
 • Period: to

  4. generacija

  Četvrta generacija računala obuhvaća računala koja su se pojavila od 1979. godine do danas. Četvrta generacija računala koriste mikroprocesor kao osnovnu tvornu jedinicu za izradu računala.
 • Period: to

  5. generacija

  Peta generacija računala je još uvijek u razvoju. Bazira se na masivnom paralelnom procesiranju i umjetnoj inteligenciji. Računalo će biti sposobno odlučivati šta je najbolje u tom trenutku i sam raditi neke stvari. U principu, zadatak znanstvenicima i izumiteljima je da u budućnosti podare računalu mogućnost "razmišljanja". U to možemo ubrojati robote. Neki roboti imaju sposobnost odlučivanja, ali ne u potpunosti.